Page 102 - obozy-2018

Basic HTML Version

JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Taniec to jedna z najstarszych form sztuki towarzyszą-
ca człowiekowi. Przewija się w wielu sferach kultury
i ma ogromny wpływ na rozwój i zdrowie psychofi-
zyczne. Ruch i rytm to najlepszy sposób na wyraża-
nie ekspresji i emocji. Wszystkich, którym „bujanie
do muzyki” przynosi radość, zapraszamy na Dance
Camp! Zapewniamy profesjonalne zajęcia pod okiem
kadry ze Szkoły „Snake Dance”, która podzieli się
wiedzą, doświadczeniem i pomoże rozwijać Waszą pa-
sję. Oprócz zajęć tanecznych będą również wędrówki
jurajskimi szlakami, odkrywanie skarbów Jasnej Góry,
zajęcia rekreacyjne, dyskoteki itp., czyli wszystko to, co
składa się na wakacyjny relaks.
DanceCamps.pl (10-17 lat)
POLEDANCE
, kolokwialnie nazywany
tańcem na rurze, jest formą aktywności ruchowej
łączącej taniec z fitnessem oraz elementami akroba-
tycznymi, wykonywanymi na lub przy użyciu rekwi-
zytu w postaci pionowego drążka tzw. pole czyli rury.
Pole dance to specyficzny taniec, który wymaga dużej
sprawności fizycznej oraz siły, a dodatkowo umiejęt-
ności typowych dla gimnastyki artystycznej. Wpływa
pozytywnie na modelowanie sylwetki dzięki zaanga-
żowaniu wszystkich partii mięśni od łydek, przez uda,
brzuch, pośladki, ramiona, aż do klatki piersiowej. Po-
nadto ćwiczenia wykonywane do muzyki zmuszają do
podporządkowania się jej rytmowi, pomagając tym sa-
mym skłonić organizm do większego wysiłku związa-
nego z różnorodnym tempem wykonywania figur.Do-
datkowo ćwiczenia te uczą samokontroli nad ciałem
i jakością ruchu, świadomego panowania nad jego kie-
runkiem, dynamiką, formą, czasem rozpoczęcia i za-
kończenia. Pole dance pomaga uwolnić się od stresu,
wzmacnia poczucie własnej wartości i dodaje pewności
siebie. Może być wykonywany do różnych gatunków
muzycznych, co przesądza o charakterze i stylu tańca.
Połączenie dwóch aspektów, siłowego i muzycznego,
które potęgują korzyści płynące z uprawiania tej formy
aktywności ruchowej,wyróżnia Pole dance na tle innych
form tanecznych. Zajęcia odbywają się w studio tańca
Snake Dance pod okiem profesjonalnych instruktorów
(2 treningi dziennie po ok. 1,5 godz.).
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: 10 noclegów.Dom studencki
położony w centrum miasteczka akademickiego w nie-
dalekiej odległości od kompleksu basenów. Uczestnicy
zakwaterowani będą pokojach typu studio 2+2 os z ła-
zienkami (umywalka, natrysk, WC).
Wyżywienie
: cało-
dzienne (3 posiłki + podwieczorek) w jadalni obok Hali
Sportowej. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad
serwowany do stolika. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu
przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu
oraz prowiant na drogę powrotną (dla osób korzystają-
cych z transportu autokarowego). Zapewniamy uczest-
nikom stały dostęp do wody pitnej na terenie ośrodka.
Transport
: autokar turystyczny.
Ubezpieczenie
: NNW
- 15.000 PLN.
Opieka kadry pedagogicznej i instruk-
torskiej.Realizacja programu.
UWAG I
Cena nie obejmuje: dopłat za transport
z miast wyszczególnionych w planie podróży. Na-
leży zabrać ze sobą stroje sportowe oraz legitymację
szkolną, strój kąpielowy, mały plecak na wycieczki,
nieprzemakalną kurtkę, polar. Ze względu na warunki
atmosferyczne i stan psychofizyczny uczestników pro-
gram może ulec zmianie. Wszystkie zajęcia odbywać
się będą z zastosowaniem wszelkich niezbędnych ele-
mentów zapewniających bezpieczeństwo.
PLAN PODRÓŻY NR 9
Plan podróży, lista przystanków oraz wykaz
dopłat za miejsce wsiadania na str. 231-234.
Planowany przyjazd do ośrodka ok. godz. 16.00
Planowany wyjazd z ośrodka ok godz. 12.30
Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz.
16.00, wyjazd nie później niż o godz. 12.30.
www.almatur.pl
organizator: Almatur Częstochowa
Taniec – sposób na życie
Kod Imprezy: CPOD
DanceCamps
Nr
Terminy
Ceny
First Moment
01 04.07-14.07 1.799 zł
1.499 zł
02 15.07-25.07 1.799 zł
1.499 zł
03 26.07-05.08 1.799 zł
1.499 zł
04 06.08-16.08 1.799 zł
1.499 zł
05 17.08-27.08 1.799 zł
1.499 zł
First Moment
do 08.03.
Dla stałych klientów
2 bilety do kina gratis. Ubezpieczenie kosztów
rezygnacji od 3%. (szczegóły na www.almatur.pl)
Częstochowa
102
Polska