Page 106 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
106
www.almatur.pl
organizator: Almatur Polska
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Malownicze miasteczko położone na lewym brzegu
Wisły od dawna przyciąga aktorów, pisarzy, malarzy,
muzyków. W Kazimierzu odbywają się też spotkania
i festiwale kulturalne, m.in.
Festiwal Filmu i Sztuki
„Dwa Brzegi”
czy muzyczny
„Kazimiernikejszyn”.
Ten specyficzny klimat z pewnością udzieli się także
Tobie, podczas obozu dla przyszłych artystów: mala-
rzy, reżyserów, aktorów, filmowców, gitarzystów, woka-
listów czy tancerzy.Oprócz przeżyć artystycznych cze-
kają też na Ciebie inne atrakcje. Podczas wycieczki do
Nałęczowa
, znanego uzdrowiska, skorzystasz z kąpieli
w nowoczesnym kompleksie SPA Nałęczów, obejrzysz
tropikalne rośliny w Palmiarni oraz Źródełko Miłości.
Po drodze odwiedzimy Park Labiryntów.W turnusach
28.07-07.08 i 08.08-18.08 zobaczycie balony biorące
udział w międzynarodowych zawodach. Czeka też
na Ciebie wycieczka do kamieniołomów i na Górę
Trzech Krzyży, skąd rozciąga się panorama Kazi-
mierza i przełomu Wisły. Obejrzysz też ruiny zamku
Kazimierza Wielkiego i widokową basztę obronną
górującą nad miasteczkiem. Nie zabraknie spaceru po
głębokich wąwozach, np. Korzeniowym Dole. Park li-
nowy dostarczy Ci mocnych wrażeń na jednej z kilku
tras.Wizyta w
pijalni czekolady E.Wedel
i warsztaty
dekorowania słodyczy (w cenie program podstawowy)
przyniosą wrażenia nie tylko smakowe. Zwiedzisz
mieszczące się w renesansowym spichlerzu Muzeum
Przyrodnicze m.in. z fascynującą kolekcją oglądanych
przez lupę, kolorowych owadów. Poznasz minioną
kulturę kazimierskich Żydów, m.in. na Małym Rynku
z budynkiem synagogi. Grupy o specjalnościach pla-
stycznych odwiedzą też Muzeum Sztuki Złotniczej
z unikatowymi w Polsce zbiorami dawnej i współcze-
snej biżuterii, a w Kamienicy Celejowskiej zobaczysz
dzieła artystów tworzących przed Wami w Kazimie-
rzu. Ponadto czekają na Ciebie gry i zabawy w terenie,
rozgrywki sportowe, wieczorne konkursy, dyskoteki
oraz ognisko z muzyką i tańcem. Dodatkową atrakcją
będą
wizyty gwiazd.
Warsztaty aktorskie poprowadzą
aktorzy Teatru Syrena
. W drugim turnusie odwiedzi
nas
piosenkarka Iwona Węgrowska
, która poprowa-
dzi blok zajęć wokalnych i spotka się z całym obozem
dzieląc się swym doświadczeniem, umiejętnościami i...
zapraszając do wspólnej zabawy.
Warsztaty wokalne (12-17 lat)
Przygotuj się do występów na scenie!
Poznaj podstawy śpiewu w trakcie zajęć autorskich
praktycznych obejmujących: ćwiczenia emisji głosu,
dykcji, intonacji, doskonalenie poczucia rytmu oraz
ćwiczenia oddechowe poświęcone pracy przeponą.
Ponadto nauczycie się
śpiewu solowego
oraz w
chór-
kach
(na głosy), a także improwizacji i wokalizy.Waż-
nym elementem będzie również nauczenie się pracy
z mikrofonem i opanowanie zasad zachowania się na
scenie, w tym
sposobów radzenia sobie z tremą
przy
występach publicznych. Będziecie także uczestniczyć
w zabawach z karaoke. Na zakończenie warsztatów
odbędzie się koncert finałowy: świetna okazja do za-
prezentowania swoich osiągnięć. W drugim turnusie
uczestników czeka dodatkowa atrakcja: obóz odwiedzi
i poprowadzi zajęcia
IwonaWęgrowska
, piosenkarka,
która wydała 3 solowe płyty i współpracowała z wielo-
ma znanymi wykonawcami.
Warsztaty aktorskie
z Teatrem Syrena (10-12 lat), (13-17 lat)
Magia kina i magia teatru, ciekawość co dzieje
się za kurtyną, jak tworzy się najbardziej dramatyczne
i emocjonujące momenty w filmach. Jak można zacza-
rować publiczność i stworzyć atmosferę grozy,napięcia,
radości, tajemnicy używając jako narzędzi tylko wła-
snego głosu, ciała i wyobraźni? Dołącz do innych „po-
zytywnie zakręconych” ludzi i przyjedź koniecznie na
warsztaty teatralno-aktorskie do Kazimierza Dolnego.
Tutaj pod okiem
profesjonalnych aktorów z Teatru
Syrena
, znany warszawski teatr, będziesz rozwijać
swoje umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia.
Poprzez zabawę z
zadaniami aktorskimi
i dzięki
pracy w zespole obudzimy Twoją wyobraźnię i kre-
atywność. Zdziwisz się, ile pokładów energii i odwagi
w Tobie drzemie! Naszym zadaniem będzie wspomo-
żenie Twoich indywidualnych umiejętności poprzez
dodanie warsztatu, techniki i wiedzy. Podczas zadań
aktorskich odkrywać będziemy świat emocji, nauczy-
my się wyrażać je bez użycia słów, ćwiczyć elementy
pantomimy. Będziemy pracować nad plastycznością
ciała,
interpretacją tekstów
(proza oraz wiersze z li-
teratury i poezji polskiej i światowej, dostosowane do
wieku uczestników). Tworzenie ról obudzi nie tylko
Waszą kreatywność ale i dostarczy dawkę dobrego hu-
moru i zabawy. Będziemy improwizować, przekonasz
się ile pomysłów może dostarczyć interakcja i praca
w zespole. Zastosujemy również ćwiczenia relaksujące.
Emisja głosu
i zabawa słowem to zajęcia z prawidło-
wego wydobywania głosu, ćwiczenia rozśpiewujące,
wprawki głosowe, ćwiczenia oddechowe i rozgrzewa-
jące aparat mowy. Dużo śmiechu dostarczą nam na
pewno zajęcia z dykcji, improwizacja z dykcją i pra-
widłową artykulacją. W zajęciach muzycznych i przy
pracy nad piosenką będziemy używać profesjonalnych
podkładów muzycznych. Będziemy interpretować ak-
torsko utwory musicalowe, kabaretowe oraz piosenki
estradowe. Warsztaty zakończy pokaz składający się
z e
tiud, piosenek i tekstów
opracowanych podczas
zajęć. Wśród aktorów Teatru Syrena prowadzących
warsztaty są m.in. Beatrycze Łukaszewska, Dorota
Gorjainow, Zbigniew Kozłowski, Albert Osik. Wszy-
scy są doświadczeni w prowadzeniu zajęć dla dzieci
i młodzieży. Szczegółowy harmonogram z aktorami
zapisanymi do turnusów dostępny będzie przed wa-
kacjami.
Artystyczne lato
Kazimierz Dolny