Page 114 - obozy-2018

Basic HTML Version

www.almatur.pl
organizator: Almatur Poznań
Morze w Górach nad Soliną
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Bieszczady odkryją przed Tobą sposób na ekstre-
malnie udane wakacje. Wyjątkowość tego tajemni-
czego zakątka Polski sprawi, że każdy dzień zamieni
się w niezapomnianą przygodę. W programie m. in.:
„Na Połoninach”
– całodniowa wycieczka autokaro-
wa dookoła Bieszczadów z przewodnikiem, wejście na
szczyt połoniny.
„Tajemnice Soliny”
– piesza wyciecz-
ka szlakiem wzdłuż linii brzegowej jeziora Solińskie-
go, zwiedzanie zapory.
„Bieszczadzka Spartakiada”
– przeciąganie liny, łucznictwo, strzelanie z wiatrówki,
bieg w workach i inne.
Zajęcia rekreacyjne
– kąpiele
w Jeziorze Solińskim i basenie rozporowym, zawody
sportowe, gry, konkursy, wycieczki piesze, dyskoteki
oraz ognisko. Weźmiecie udział
w wyścigach rzędów,
grach planszowych, terenowych i fabularnych
(Twi-
ster, Mafia, Prawo Dżungli, Dixit, Alias Party, Białe
i Czarne Historie) rozwijających wyobraźnię i uczą-
cych współpracy w grupie. Nie zabraknie tematycz-
nych wieczorków, tj.: „Piżama Party”, „Mam Talent”,
karaoke, wybory „Miss i Mistera” czy „Śluby Obozo-
we”, które na długo zapadną w Waszej pamięci.
Berezka – Detektywistyczny
„Bieszczadzki Tropiciel”
(8-12 lat), (13-18 lat)
Obóz pełen przygód w odkrywaniu tajemnic, które
ukryte są w malowniczych Bieszczadach. W progra-
mie:
„Szkolenie Bieszczadnika”
– na leśnej polanie
przeprowadzimy trening doskonalący umiejętności
tropiciela.
Paintball
– różne scenariusze gier („Zdo-
bądź Flagę”, „Death Match”, „Ochrona Prezydenta”
itp.).
„Bieszczadzka Samarytanka”
– nauczymy Was
jak postępować w razie wypadku w terenie, pokażemy
techniki udzielaniapierwszej pomocy.
Technikikrymi-
nalne
– będziecie badać miejsce przestępstwa, zbierać
odciski palców, zabezpieczać inne dowody i wyciągać
z nich wnioski tak, aby rozwikłać zagadkę, rozszyfro-
wywać i kodować wiadomości.
Odwiedzicie komen-
dę policji
w Lesku, gdzie wraz z funkcjonariuszem
do spraw kryminalnych, podczas praktycznych ćwi-
czeń poznacie tajniki jego pracy.
„Treningi Tropi-
ciela”
– maskowanie i kamuflaż, sposoby obserwacji
obiektu i bezszelestnego tropienia celu, badanie śla-
dów, budowa obozowiska i schronienia w lesie.
„Wil-
czym Tropem”
– nocna wyprawa w poszukiwaniu
wilka (każdy uczestnik wyprawy powinien posiadać
latarkę).
Berezka – Zumba (8-12 lat), (13-18 lat)
Ruch to zdrowie, uroda, zgrabna sylwetka,
a zumba to bardzo dużo ruchu. Połączenie aerobiku
i tańca pozwoli Wam kształtować sylwetkę, popra-
wić kondycję oraz wydzielić mnóstwo endorfin czyli
hormonów szczęścia wywołujących doskonałe samo-
poczucie i zadowolenie z siebie.
ZUMBA
to przede
wszystkim
DOSKONAŁA ZABAWA
– oddając się
jej nie zdajemy sobie nawet sprawy, że ćwiczymy, a po
pewnym okresie obserwujemy fantastyczne rezultaty.
ZUMBA jest INNA,
pobudzająca i mobilizująca
muzyka, różne rytmy, proste, ale bardzo ciekawe kroki.
ZUMBA jest ŁATWA
– dla wszystkich, bez ogra-
niczeń wiekowych, kondycyjnych lub umiejętnościo-
wych, po prostu każdy może to robić. Łatwa kombi-
nacja kroków sprawia, że bawisz się już od pierwszych
zajęć.
ZUMBA
jest przede wszystkim
EFEKTYW-
NA !!!
Dołącz do wspólnej zabawy !!!
Berezka – jazda konna
(8 -12 lat), (13 -18 lat)
Program obozu obejmuje osiem lekcji jazdy
konnej oraz wykonywanie czynności pielęgnacyjnych
przy koniach – czyszczenie, siodłanie itp. Po nauce
jazdy na padoku każdy z uczestników będzie mógł
wybrać się z instruktorem na jazdę w terenie. Dodat-
kowa jazda w cenie 40 zł/godz.
Berezka – obóz odchudzająco
– kondycyjny (10-12 lat), (13-18 lat)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
zaleca: Trenuj 3x30x130. Co to oznacza? Ćwicz 3 razy
w tygodniu przez 30 minut, utrzymując tętno powyżej
130 uderzeń na minutę. Zalecenia te są absolutnym
minimum. My będziemy uprawiać sport więcej i czę-
ściej. Aqua aerobik, streching, ćwiczenia ogólnoroz-
wojowe z hantlami, trening ze sprzętemThera–Band,
zumba, ćwiczenia z piłkami FIT Ball oraz stepami,
ścieżki zdrowia, wycieczki rowerowe czy wyprawa
nordic walking to niektóre z form aktywności, które
nam w tym pomogą. Dzięki naszemu programowi
będziecie mogli skutecznie i zdrowo tracić na wadze
przy jednoczesnym ujędrnianiu i wzmacnianiu wła-
snego ciała. Czeka Was zbilansowana dieta, dosto-
sowana do zapotrzebowania Waszego wieku, która
została ułożona przez dietetyków. Obóz realizowany
przy współpracy z trenerami personalnymi i diete-
tykami, układającymi program oparty na aktualnej
wiedzy zakresu fizjologii, anatomii, korekcji wad po-
stawy czy odpowiedniej bazy ćwiczeń. Postaramy się,
abyście po naszym obozie śmielej podejmowali nowe
wyzwania, ciesząc się każdym dniem bez problemów
zdrowotnych.
Lesko Zamek – Kolonie (7-11 lat)
Młodzi koloniści wcielą się w młodych
proekologicznych harcerzy czyli Eko Zuchy. Pod-
czas kontaktu z bieszczadzką przyrodą, łącząc teo-
rię z praktyką, w łatwy sposób przyswoją i poszerzą
wiedzę ekologiczną oraz poznają jak ciekawie i kre-
atywnie organizować czas wolny. Każdego dnia pod-
czas konkretnych działań w środowisku: wycieczek,
konkursów, zabaw i gier Eko Zuchy będą zdobywały
sprawności:
Eko Robinson
– zbuduje szałasy w lesie,
ułoży i rozpali ognisko oraz dowie się jak poskromić
i przeciwdziałać żywiołom.
Eko Kucharz
– ułoży
zdrowy jadłospis; przygotuje posiłek dla swojej dru-
żyny oraz zadba o estetyczny wygląd polowego „sto-
łu”
Eko Harcownik
– potrafi ciekawie spędzać czas
z dala od nowinek internetowych, zorganizuje proste
gry i zabawy, które rozwijają refleks, spostrzegawczość
i pamięć.
Eko Przyrodnik
– rozpozna po sylwetkach
i liściach wiele drzew; posadzi drzewko dając nowe
Bieszczady
114
Polska