Page 122 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
122
www.almatur.pl
organizator: Almatur Opole
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Tatrzańska Akademia Przygody
to doskonały sposób
na połączenie aktywnego wypoczynku z nauką i zaba-
wą.Wędrówki górskie, szaleństwa wodne będą uzupeł-
nieniem dla specjalistycznych warsztatów pozwalają-
cych na odkrycie nowych pasji i talentów. Podarujemy
dzieciom wspaniałą zabawę i niezapomniane przygody,
a jednocześnie możliwość rozwoju oraz kształtowania
własnego charakteru. Uczestnicy obozów sportowych
przejdą przez program mobilizacji do szybkiego dzia-
łania, poćwiczą refleks, przełamywanie barier oraz na-
uczą się komunikacji i pracy zespołowej. Poprawią także
sprawność fizyczną oraz koordynację ciała, a wszystko
to podczas wielkiej przygody na Podhalu. Nasz obóz
rozbudzi dziecięcą wyobraźnię i pozwoli przeżyć emo-
cje, które wspominane będą przez długi czas.
Kolonia (9-14 lat)
Obóz rekreacyjny (15-18 lat)
Idealny obóz dla zwolenników aktywnego
wypoczynku.W trakcie pobytu m.in. spacery po ta
trzań-
skich dolinach
z pięknymi krajobrazami i dziką przy-
rodą,
wycieczki górskie
o różnych stopniach trudności,
wspinaczka i zabawa w parku linowym
, odwiedzanie
ciekawych miejsc w
Zakopanem
takich jak
Wielka
Krokiew
, cmentarz na
Pęksowym Brzyzku
z grobami
Makuszyńskiego, Witkiewicza, spacery po
Krupów-
kach
. Dla fanów pływania szaleństwo w
Aquaparku
(zjeżdżalnie, rwąca rzeka, pływalnia, jacuzzi). Ponadto
wizyta w Izbie Regionalnej i
spotkanie z prawdziwym
góralem
, który w znakomity sposób przybliży tajniki
kultury i folkloru góralskiego.Pobyt uprzyjemnią turnieje
sportowe, konkursy, gry i zabawy, projekcje filmów video,
dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Warsztaty Fotograficzne (12-18 lat)
Popatrz na świat przez wizjer aparatu, aby
uchwycić jego piękno. Rozwiń swoją wyobraźnię, wraż-
liwość i kreatywność, naucz się ilustrować codzienność,
nie przeocz żadnej istotnej chwili – to hasła naszych
warsztatów, a jeśli fotografować, to najlepiej w polskich
górach. Zapraszamy na obóz fotograficzny do Murzasi-
chla, gdzie w świetnej atmosferze możesz zgłębiać tajniki
fotografii, doskonalić swój warsztat, a przy okazji genial-
nie się bawić. Podczas 15 godzin zajęć zobaczysz w jaki
sposób i w jakich okolicznościach używać odpowiednich
parametrów aparatu, jak prawidłowo komponować zdję-
cia, w jakim planie umieścić obiekt; poznasz zagadnienia
kompozycyjne oraz ważne aspekty wykonywanych zdjęć;
nauczysz się fotografii pejzażu, architektury, reportażu
i portretu.Aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach musisz
zabrać cyfrowy aparat fotograficzny (najlepiej z możliwo-
ścią ustawień ręcznych), mile widziany statyw. Rozwijaj
swoje pasje razem z nami!
Warsztaty Jumping Frog (12-18 lat)
Zerwij z rutyną zwykłego treningu i zacznij
skakać. Zapewnij sobie nie tylko mocne ciało, zdrowie,
piękny wygląd zewnętrzny, ale również dobrą zaba-
wę i poczucie lekkości! Jumping Frog jest doskonałą
formą aktywności fizycznej dla każdego, niezależnie
od wieku, wagi, kondycji, która daje maksymalną
efektywność. Połączenie ogólnorozwojowego trenin-
gu z muzyką i dużą dozą dobrego humoru poprawia
kondycję, modeluje sylwetkę i wyzwala endorfiny.
W programie 8 godzin zajęć prowadzonych przez
profesjonalnych instruktorów. Zapewniamy sprzęt do
zajęć (trampoliny). W karcie zdrowia musi być zapi-
sana informacja lekarza lub rodzica o braku przeciw-
wskazań do udziału w obozie sportowym.
Warsztaty Zumba (9 -18 lat)
Chcesz ukształtować swoją sylwetkę, spalić
zbędne kalorie i spędzić czas w fantastycznej atmosfe-
rze zabawy? To wszystko zrealizujesz poprzez świet-
ną zabawę na naszym obozie. Proste kroki taneczne,
świetne kombinacje ruchów i motywująca muzyka
stwarza atmosferę świetnej imprezy i totalnie porywa
nas do zabawy. Nie trzeba spędzać długich godzin na
nauce i ćwiczeniach; 15 godzin zajęć prowadzonych
przez profesjonalnych instruktorów pozwoli Ci po
prostu bawić się tańcem!
Warsztaty wokalne (10-18 lat)
Jak prawidłowo modulować dźwięk,
poprawnie oddychać i zaprezentować się bez tremy
na scenie? Damy Ci odpowiedzi na te i wiele innych
pytań na naszym obozie wokalnym. Czekają na Ciebie
wspaniała atmosfera, występy na żywo oraz indywidu-
alny dobór repertuaru.Zajęcia prowadzone przez absol-
wentów szkół muzycznych, skierowane są do miłośni-
ków śpiewania, osób poszukujących nowych wokalnych
wyzwań oraz interesujących się improwizacją wokalną.
Podczas 15 godzin zajęć poznasz metody pracy z gło-
sem i z mikrofonem, pogłębisz swój warsztat wokalny
a także spróbujesz interpretacji wybranych piosenek.
Podczas wizyty Julii Wróblewskiej, na pierwszym tur-
nusie, dowiesz się jaką rolę pełni wokal w aktorstwie.
Uzyskasz odpowiedź na pytanie, czy wokalista może
być aktorem i poznasz mnóstwo ciekawostek ze świata
gwiazd. Baw się i śpiewaj razem z nami!
Warsztaty plastyczne (9-18 lat)
Nie wiesz co zrobić z częścią swoich wakacji,
lubisz rysować i malować, chciałbyś spróbować zabawy
w twórcę? Mamy coś dla Ciebie – warsztaty plastyczne
w urokliwej, górskiej miejscowości, której niepowta-
rzalna atmosfera sprzyja realizacji plastycznych pasji.
Uczestnicy poznają podstawowe elementy kompozy-
cji plastycznej, wykonają proste ćwiczenia związane ze
światłem i perspektywą m.in.: studium martwej natury,
portret, pejzaż. Popracują nad rysunkiem konturowym,
odkryciem własnej kreski m.in. studium postaci ludz-
kiej, portret, kompozycje przestrzeni miejskiej. Zależy
nam, aby każdy poznał radość z tworzenia i kontaktu
ze sztuką. To nie będą szkolne zajęcia z plastyki; na
naszych warsztatach będziesz mógł puścić wodze fan-
tazji poznając przy tym wiele technik plastycznych, ta-
kich jak pastel, akwarela, węgiel, collage i wiele innych.
W trakcie 15 godzin nauczymy cię swobodnie żeglować
pomiędzy nimi i bawić się ich łączeniem, tworząc nie-
powtarzalne dzieła. Baw się razem z nami wydobywa-
jąc z otaczającej nas rzeczywistości to co najciekawsze
i najpiękniejsze.
Tatrzańska Akademia Przygody
Murzasichle