Page 144 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
144
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Złoty Stok to małe miasto w Sudetach z bogatą
i ciekawą przeszłością. Swoją sławę zawdzięcza je-
dynej w Polsce Kopalni Złota i wydobywanemu tam
złotemu kruszcowi. Zapraszamy Was w niezwykłe
miejsce. Ogarnie Was „gorączka złota”. W Kopal-
ni Złota przeżyjecie niesamowitą przygodę biorąc
udział w pełnym atrakcji programie. Zabierzemy
Was na poligon paintballowy na pasjonującą bitwę
oraz zorganizujemy potyczki Laser Tag w podzie-
miach Kopalni Złota. Miłośnicy piłki nożnej będą
mogli doskonalić swoje umiejętności na pełnowy-
miarowym boisku piłkarskim pod okiem doświad-
czonych instruktorów. Gwarantujemy moc niezapo-
mnianych wrażeń.
Przygoda w Kopalni Złota (10-16 lat)
Marzycie o wakacjach pełnych wrażeń,
lubicie smak adrenaliny, wyzwania i ekstremalne
przeżycia, to dobrze wybraliście.
Kopalnia Złota
w Złotym Stoku
a w niej podziemny wodospad,
duchy, skarb III Rzeszy i płukanie złota wszystko
to czeka na Was. Mroczne kopalniane labirynty za-
prowadzą Was do
Sztolni Gertrudy
. Legenda gło-
si, że jej dobry duch czuwał nad górnikami i kiedy
zgubili drogę wyprowadzał ich z podziemi. Dodat-
kową atrakcją będzie podziemny spływ łodzią zala-
nymi i tajemniczymi chodnikami. Podążając w głąb
podziemnego świata natraficie na jedyną w swoim
rodzaju podziemną granicę państwa. Znajduje się tu,
bowiem podziemny chodnik prowadzący do Czech.
Zobaczycie komory po wybraniu złotodajnych rud
i jedyny Polsce podziemny wodospad, z którego
woda z hukiem spada z wysokości 8m i rozbry-
zguje się u stóp zwiedzających.
W Sztolni Czarnej
poszukacie skarbu III Rzeszy,
który ponoć ukryli
Niemcy na koniec wojny. Kiedy zakończycie swoją
kopalniana wędrówkę z wnętrza kopalni wyjedzie-
cie na powierzchnię Podziemnym Pomarańczowym
Tramwajem. Czeka na Was również
nocne poszu-
kiwanie skarbu
z pochodniami. Nie ominie Was
także: turniej strzelecki i wspinaczka na ściance
alpinistycznej, wybijanie złotego dukata, płukanie
złota, pokaz i nauka czerpania papieru, spotkanie
z historią w Izbie Górnictwa, nauka odróżniania
minerałów oraz warsztaty „fizyki eksperymentalnej”
w Średniowiecznej Osadzie Górniczej. W Złotym
Stoku, nie tylko mamy Kopalnię Złota, ale też Złote
Góry, z najwyższego ich szczytu
Jawornika Wiel-
kiego
będziecie mogli podziwiać piękną panoramę
Sudetów. Zabierzemy Was na wycieczkę do Kłodz-
ka, gdzie zobaczycie najokazalszą budowlę Ziemi
Kłodzkiej,
Twierdzę Kłodzko
, będącą potężnym
obiektem militarnym o ponad tysiącletniej tradycji.
To miejsce owiane tajemnicą, pełne legend i opo-
wieści. Zobaczycie tu ogromne bastiony, komnaty
i podziemne labirynty. Podczas miejskiej gry tere-
nowej w centrum Złotego Stoku poszukacie ukry-
tych punktów kontrolnych i przy okazji poznacie
to piękne miasto. Nie zabraknie również rozgrywek
sportowych, gier, zabaw, konkursów i dyskotek.
Przygoda i paintball wKopalni Złota (13-18 lat)
Gotowi na wyzwania? To obóz dla wszystkich
fanów paintballa, poszukujących dobrej zabawy dającej
maksimum emocji i adrenaliny. Będziecie mogli spró-
bować swoich sił w rozgrywkach przy użyciu paintbolla
tradycyjnego, jak i elektronicznego. Rozgrywki Laser
Tag odbędą się w podziemiach Kopalni Złota oraz
w lesie. Spędzicie trzy dni na poligonie paintbollowym.
Będziecie mieć do dyspozycji 600 kul. Czekają na Was
niezwykle emocjonujące gry, które uczą współdziałania
w grupie oraz podejmowania decyzji w niezwykłych
i szybko zmieniających się warunkach. Po szczegóło-
wym szkoleniu ruszycie do boju! Ubrani w mundury,
wyposażeni w markery paintballowe staniecie się żoł-
nierzami i wspólnie ze swoja drużyną wypracujecie
taktykę bojową. Każdy z trzech scenariuszy, który dla
Was przygotowaliśmy zapewni Wam mocną dawkę
adrenaliny Mroczny labirynt, prawdziwi przeciwnicy
i realistyczny karabin strzelający wiązką światła. Ale to
nie wszystkie atrakcje, które dla Was przygotowaliśmy.
Zwiedzicie Kopalnię Złota w Złotym Stoku, a w niej
podziemny wodospad, skarb III Rzeszy i płukanie złota
wszystko to czeka naWas.Mroczne kopalniane labiryn-
ty zaprowadząWas do Sztolni Gertrudy. Legenda głosi,
że jej dobry duch czuwał nad górnikami i kiedy zgubili
drogę wyprowadzał ich z podziemi. Dodatkową atrak-
cją będzie podziemny spływ łodzią zalanymi i tajem-
niczymi chodnikami. Podążając w głąb podziemnego
świata natraficie na jedyną w swoim rodzaju podziemną
granicę państwa. Znajduje się tu, bowiem podziemny
chodnik prowadzący do Czech. Zobaczycie komory po
wybraniu złotodajnych rud i jedyny Polsce podziemny
wodospad, z którego woda z hukiem spada z wysokości
8m i rozbryzguje się u stóp zwiedzających. W Sztol-
ni Czarnej poszukacie skarbu III Rzeszy, który ponoć
ukryli Niemcy na koniec wojny. Kiedy zakończycie
swoją kopalniana wędrówkę z wnętrza kopalni wyje-
dziecie na powierzchnię Podziemnym Pomarańczo-
wymTramwajem.Czeka naWas również nocne poszu-
kiwanie skarbu z pochodniami. Nie ominie Was także:
turniej strzelecki i wspinaczka na ściance alpinistycznej,
wybijanie złotego dukata, płukanie złota, pokaz i nauka
czerpania papieru, spotkanie z historią w Izbie Gór-
nictwa, nauka odróżniania minerałów oraz warsztaty
„fizyki eksperymentalnej” w Średniowiecznej Osadzie
Górniczej.WZłotym Stoku, nie tylko mamy Kopalnię
Złota, ale też Złote Góry, z najwyższego ich szczytu
Ja-
wornika Wielkiego
będziecie mogli podziwiać piękna
panoramę Sudetów. Zabierzemy Was na wycieczkę do
Kłodzka, gdzie zobaczycie najokazalszą budowlę Zie-
mi Kłodzkiej,
Twierdzę Kłodzko
, będącą potężnym
obiektem militarnym o ponad tysiącletniej tradycji. To
miejsce owiane tajemnicą, pełne legend i opowieści.
Zobaczycie tu ogromne bastiony, komnaty i podziemne
labirynty. Podczas miejskiej gry terenowej w centrum
Złotego Stoku poszukacie ukrytych punktów kon-
trolnych i przy okazji poznacie to piękne miasto. Nie
zabraknie również rozgrywek sportowych, gier, zabaw,
konkursów i dyskotek.
www.almatur.pl
organizator: Almatur Opole
Przygoda w Kopalni Złota, Akademia Piłkarska
Złoty Stok