Page 18 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
18
www.almatur.pl
organizator: Almatur Polska
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Giby położone są na Pojezierzu Suwalskim, na tere-
nie Zielonych Płuc Polski – w krainie słynącej z uni-
katowej przyrody, pięknych krajobrazów, czystych
jezior i rzek. Znajdują się tutaj liczne szlaki tury-
styczne, różnorodne i przepiękne krajobrazowo trasy
piesze, rowerowe i kajakowe. Tutaj można przeżyć
niezapomniane spływy Czarną Hańczą i Marychą,
wybrać się na rajdy rowerowe i wędrować licznymi
szlakami podziwiając dziką przyrodę i odkrywając
naturalne piękno miejsc, których nie zmieniła cy-
wilizacja. Olbrzymią zaletą jest położenie Ośrodka
Campercamp. Obiekt położny jest na skraju Puszczy
Augustowskiej, nad samym Jeziorem Pomorze-naj-
większym i najpiękniejszym jeziorem w gminie Giby.
Posiada własną plażę i pomost, boisko do gier zespo-
łowych, miejsce na grillowanie i ogniska, otoczony
jest lasem sosnowym.
Świat Przygód (9-13 lat), (14-18 lat)
Dla wszystkich obozowiczów przygotowaliśmy
doskonałą mieszankę zajęć rekreacyjno-sportowych,
gier zespołowych, integrujących i budujących relacje.
Na wielofunkcyjnych boiskach zagramy w siatkówkę
i koszykówkę, na nagrzanej słońcem plaży w piłkę
plażową siatkową i nożną. Korzystając z przepięk-
nych okolic wyruszymy w teren na wędrówki piesze
i rowerowe. Podzieleni na grupy zagramy w podcho-
dy, marsze na orientację w terenie, szukanie skarbów,
zdobywanie baz i wiele innych gier terenowych.
Wspólnie urządzimy sobie piknik w lesie. Na terenie
ośrodka zorganizujemy konkursy, zawody, turniej gier
planszowych. W programie rekreacyjnym będą rów-
nież zajęcia z gimnastyki, a dla chętnych „poranny
rozruch”. Każdego dnia będziemy wspólnie spędzać
4 godziny grając, ćwicząc i dobrze się bawiąc.
Oprócz
ogólnego bloku rekreacyjno-sportowego przygo-
towaliśmy specjalny „zestaw przygodowy”! To Ty
zdecydujesz, jaką (z sześciu wymienionych poni-
żej) przygód chcesz przeżyć i stworzyć swój własny
przepis na wakacje. Zasady są proste: my gwaran-
tujemy codziennie 3 godziny przygody wodnej,
rowerowej, tanecznej, traperskiej, lekkoatletyczno-
crossfitowej oraz sportów drużynowych, a Ty wy-
bierasz wieczorem, w jakiej przygodzie chcesz brać
udział następnego dnia. Możesz wybrać na każdy
dzień tą samą przygodę, możesz próbować swoich
sił we wszystkich po kolei. Do wyboru:
Przygoda rowerowa.
To oczywiście wycieczki, rajdy rowerowe najpiękniej-
szymi szlakami. Będziemy odnajdywać ukryte jeziora,
przemierzać skraj Puszczy Augustowskiej, oddychać
powietrzem świerkowo-sosnowych borów, mijać
wioski z suwalskimi chatami z przełomu XIX i XX
wieku, odkryjemy zakątki Augustowa, zapuścimy się
aż nad granicę litewską. Urządzimy wyścigi rowero-
we na różnych dystansach, indywidualne i w druży-
nach. Czekają nas slalomy rowerowe i tory przeszkód.
Zapoznamy się z przepisami ruchu drogowego, za-
sadami bezpieczeństwa, techniką jazdy po różnych
nawierzchniach oraz z zasadami przygotowywania
roweru do jazdy, sprawdzania stanu technicznego
i konserwacji.
Przygoda wodna.
W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych po-
znamy zasady bezpieczeństwa, budowę kajaka i de-
ski windsurfingowej, nauczymy się manewrować na
wodzie, poznamy różne techniki pływania. Zajęcia
przeznaczone są zarówno dla początkujących, jak
i bardziej zaawansowanych. Podczas zajęć z wind-
surfingu nauczymy się podstawowych obrotów na
wodzie, halsowania, ruszania z lądu, poznamy nazew-
nictwo niezbędne do uprawiania windsurfingu. Deski
i żagle dostosowane będą do możliwości fizycznych
uczestników oraz warunków pogodowych. Odpo-
wiedniej dawki adrenaliny i dobrej zabawy dostarczą
nam regaty, które zakończą zajęcia z windsurfingu.
Wielką przygodę przeżyjemy również podczas spły-
wów i wyścigów kajakowych. Przepłynięcie wodnym
szlakiem ukaże nam zakątki Jeziora Pomorze, nie
zawsze dostępne drogą lądową. Będziemy mieli
okazję podziwiać okolicę relaksując się w kajaku.
Dużą wagę przykładamy do bezpieczeństwa, dlatego
podczas zajęć na wodzie wszyscy będą wyposażeni
w kamizelki asekuracyjne.
Przygoda taneczna.
Będziemy uczyć się elementów tańca towarzyskiego,
tańców latynoamerykańskich (cha-cha, samba, jive,
salsa, mambo) oraz standardowych (walc angielski,
walc wiedeński). Stworzymy układy choreograficzne,
poznamy zasady tańca indywidualnego i zespoło-
wego. Sprawdzimy się w różnych stylach, poznamy
podstawy tańca nowoczesnego. Połączenie ćwiczeń
ruchowych z muzyką, zabawa i taniec, poprawią nie
tylko naszą kondycję fizyczną i umiejętności, ale za-
pewnią nam dawkę dobrego humoru i fantastycznej
rozrywki.
Przygoda trapera.
Poznamy dziką stronę Suwalszczyzny. Nasi doświad-
czeni traperzy nauczą Was zasad orientacji w lesie,
budowy szałasów, rozpoznawania otaczającej przy-
rody. Każdy z traperów musi poznać tajniki rozpo-
znawania śladów zwierzyny, co po naszym kursie
będziecie czynić bezbłędnie. Rozpalicie bez użycia
zapałek ognisko, na którym przygotujecie swój po-
siłek. W tej przygodzie nie zabraknie ekscytujących
wrażeń strzeleckich. Zaprezentujemy Wam zasady
bezpiecznej obsługi łuku sportowego jak i klasyczne-
go, a także poprawnego rzucania nożem. Dla najcel-
niejszych czekają nagrody. Las to również zagroże-
nia. Nauczymy się minimalizować ryzyko, pokażemy
jak postępować w razie wypadku. Przekażemy pod-
stawy pierwszej pomocy medycznej w tym zabezpie-
czenie i transport „poszkodowanego”. Wszystko to
w oparciu o otaczające nas prowizoryczne wyposa-
żenie. Zwieńczeniem tej przygody będzie nocny rajd
na orientację „Na tropie ducha Gierat, a jeśli pogoda
pozwoli, zakończony noclegiem pod gołym niebem.
Przygoda lekkoatletyczno-crossfitowa
Podczas tej przygody będziemy ćwiczyć swoje in-
dywidualne umiejętności, rozwijać predyspozycje,
szukać swoich pasji. Podczas obozu poznasz od
Wybierz swoją przygodę na Suwalszczyźnie
Giby