Page 205 - obozy-2018

Basic HTML Version

205
www.almatur.pl
organizator: Almatur Polska
Szkoła LAL Language Centres
ma ponad 30 letnie
doświadczenie w organizowaniu kursów językowych.
Zajęcia odbywają się w małej i kameralniej szkole
zlokalizowanej w centrum miasta, w niewielkiej odle-
głości od popularnych atrakcji turystycznych. W bez-
pośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się słynna TD
Garden Arena, będąca siedzibą drużyny koszykówki
NBA - Boston Celtics oraz drużyny hokeja NHL –
Boston Bruins . W odległości ok. 5 minut pieszo od
szkoły znajdują się historyczne kompleksy handlowe
– Quincy Market oraz Faneuil Hall. Na terenie szkoły
możliwość korzystania z sali komputerowej oraz bez-
płatny dostęp do Wi-Fi.
Junior Course (14-18 lat)
Program
: 20 lekcji (po 45 minut) języka
angielskiego tygodniowo;
nauka w grupach o mie-
szanych narodowościach
; maksymalnie 15 studen-
tów w grupie;
grupy o zróżnicowanych poziomach
nauczania od elementary do advanced
; wykwali-
fikowani nauczyciele
(z certyfikatami CEA)
; test
kwalifikacyjny; certyfikat po ukończeniu kursu; teksty
i materiały edukacyjne w cenie kursu. W cenie kursu
jedna wycieczka całodniowa (np. Harvard Museum
of Natural History, Boston Harbor Island, Provin-
cetown) i pięć wycieczek półdniowych (np. Boston
Duck Tour, China Town, Skywalk Observatory,
Museum of Fine Arts) – tygodniowo
. Dla zaintere-
sowanych możliwość dodatkowych wycieczek fakul-
tatywnych (np. Boston Boat Cruise Party, Red Sox
Baseball Game, wycieczki weekendowe
Washington
DC, Nowy Jork).
Przykładowy plan zajęć
1 dzień
– przylot do Bostonu, transfer,
zakwaterowanie.
2 dzień
– test kwalifikacyjny i zajęcia lekcyjne, po połu-
dniu wycieczka półdniowa
BeaconHillWalkingTour.
3 dzień
– zajęcia lekcyjne, po południu
Boston Duck
Tour.
4 dzień
– zajęcia lekcyjne, po południu wyjście do
Mu-
seumof Fine Arts.
5 dzień
– zajęcia lekcyjne, wycieczka półdniowa –
Chi-
naTown.
6 dzień
– zajęcia lekcyjne; wycieczka półdniowa –
Sky-
walkObservatory&Newbury Street.
7 dzień
– całodniowa wycieczka do
Boston Harbor
Island
.
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: u rodziny goszczącej,
w pokojach 2-osobowych (w odległości ok. 50 minut
transportem publicznym od szkoły).
Wyżywienie
: całodzienne: śniadania, pakowany lunch
i kolacje. Prosimy uwzględnić specyfikę kuchni ame-
rykańskiej.
Transport
: przelot samolotem liniowym
KLM na trasie Warszawa – Amsterdam – Boston -
Amsterdam –Warszawa.Transfer busem z lotniska do
miejsca zakwaterowania i z powrotem.
Ubezpiecze-
nie
: KL - 30.000 EUR, NNW - 15.000 PLN.
Szko-
ła zapewnia bilety na lokalny transport publiczny.
Opieka rezydenta w trakcie przelotu i całego poby-
tu. Realizacja programu.
UWAG I
Cena nie obejmuje: opłaty wizowej
(160 USD), dodatkowego programu fakultatyw-
nego, dopłat do nadbagażu, depozytu za zakwate-
rowanie (przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja
w wysokości 100 USD/os. zwracana ostatniego dnia
jeśli nie zostały wyrządzone szkody). Rodzice/opie-
kunowie zobowiązani są do odebrania uczestników
z lotniska Chopina w Warszawie. Sugerowane kie-
szonkowe w wysokości ok. 300-350 USD. Zaleca-
my zabranie stroju kąpielowego, nakrycia głowy,
okularów przeciwsłonecznych, adaptera sieciowego
(amerykańskie kontakty) oraz ubrań na każdy ro-
dzaj pogody. Adresy zakwaterowania podajemy
zwykle na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, w celu
ułatwienia kontaktu prosimy o podawanie konsul-
tantom sprzedaży adresów poczty elektronicznej
(e-mail). Uczestnicy kursu powinni wykazywać się
samodzielnością w związku ze specyfiką zakwate-
rowania u rodzin goszczących. biuro nie zapewnia
opieki: w drodze do i ze szkoły oraz z i na zajęcia
pozalekcyjne. Pobyt w rodzinie goszczącej wymaga
dostosowania się do jej sposobu życia i przestrzega-
nia panujących w niej zasad. Prosimy o zgłaszanie
konsultantom sprzedaży informacji dotyczących
alergii lub wymaganej specjalnej diety (np: wegeta-
riańskiej, bezglutenowej, itp.). Potwierdzenie diety
możliwe jest po uzgodnieniu ze szkołą językową
i wiąże się z dodatkową opłatą (150 zł za tydzień).
Konieczny ważny paszport i wiza.
W sąsiedztwie Harvardu
USA
Boston – miasto w północno-wschodniej części USA, stolica stanu Massachusetts. Został założony w 1630r. i jest jednym z najstarszych i najważniejszych miast w USA. Jest
wiodącym ośrodkiem kulturowym, naukowym i gospodarczym, głównie w dziedzinie finansów i zaawansowanych technologii. W pobliżu Bostonu znajduje się najstarszy
amerykański uniwersytet, Harvard University, założony w 1636r. Nieopodal położona jest renomowana uczenia techniczna – Massachusetts Institute of Technology (MIT),
jedna z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych na świecie. Dumą Bostonu jest wybudowana w 1897r. pierwsza kolej podziemna. W Bostonie odbywa się jeden
z najstarszych na świecie maratonów – Maraton Bostoński (aby w nim pobiec należy wykazać się określonym rekordem życiowym). Boston wielokrotnie tworzył scenerię
znanych produkcji filmowych m.in. „Ally McBell”, „Firma”, „Werdykt”, tu równiż rozgrywają się budzące grozę akcje książek Stephena Kinga.
Rozkład lotów (czasy lokalne)
GrupaPBOS
Warszawa -Amsterdam-Boston -Amsterdam-Warszawa
KL1362 Odlot
06:00
Warszawa
Przylot
08:00
Amsterdam
DL 259 Odlot
11:05
Amsterdam
Przylot
12:59
Boston
DL 256 Odlot
16:55
Boston
Przylot
05:50
Amsterdam
KL 1363 Odlot
09:45
Amsterdam
Przylot
11:40
Warszawa
Zbiórka na lotnisku Chopina na 3 godziny przed usta-
loną godziną wylotu w hali odlotów, stanowisko odpraw
Almatur. Bagaż do 23 kg rejestrowany plus bagaż pod-
ręczny do 8 kg o wymiarach 55 cm x 35 cm x 25 cm.
Boston
Kod Imprezy: PBOS
Junior Course
Nr
Termin
Cena
01 15.07-30.07
12.886 zł
First Moment - zniżka 500 zł
do 08.03.
Dla stałych klientów
2 bilety do kina gratis lub bon
na zakupy w Reporter Young.
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 3%.
Obowiązkowa dopłata na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 13 zł/os. (szczegóły na str. 234)