Page 22 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
22
www.almatur.pl
organizator: Almatur Polska
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Nadmorski kurort o niezwykle atrakcyjnym położeniu
to wymarzone miejsce do zabaw i gier terenowych, ką-
pieli morskich i konkurencji drużynowych oraz dosko-
nała baza wypadowa do zwiedzania okolicy. Oprócz
obozów tematycznych i licznych zabaw na plaży,
w programie obozów w Krynicy Morskiej przewi-
dzieliśmy liczne wycieczki:
rejs statkiem po Zalewie
Wiślanym, zwiedzanie zamku w Malborku, wizyta
wMuzeumZalewuWiślanegowKątachRybackich
.
Z najwyższego wzniesienia Mierzei Wiślanej – Wiel-
błądziego Garbu będziemy podziwiać Bałtyk i Zalew
Wiślany. Poznamy ciekawą historię oraz jeszcze cie-
kawsze legendy polskiego Pomorza. Z kolei czas zor-
ganizowany na pięknej, piaszczystej plaży dostarczy Ci
dobrej zabawy, relaksu i dużo śmiechu. Na nagrzanej
słońcem plaży zagramy w siatkówkę i spróbujemy
swoich sił w piłce nożnej plażowej, będziemy gonić
fale i
wymyślać mnóstwo zabawnych konkurencji
.
Na tematycznych obozach przygodowych przeżyjesz
niezapomniane chwile i
odkryjesz w sobie ducha
poszukiwacza przygód.
Zorganizujemy wyprawę tra-
perów podczas której, nauczysz się sztuki przetrwania
w naturalnych warunkach. Podczas terenowych gier
strategicznych przeżyjesz emocjonującą batalię, używa-
jąc
karabinka paintballowego
. Czeka Cię rywalizacja
w duchu fair play i przygody na łonie natury. Poczujesz
się jak zawodowy żołnierz ucząc się podstaw musztry
i technik survivalowych, nauczymy Cię też udzielania
pierwszej pomocy medycznej
. Jeżeli posiadasz w sobie
duszę odkrywcy i podróżnika, i chcesz zostać łowcą
przygód przygotujemy Cię do przetrwania na bezlud-
nej wyspie. Sprawdź, która forma wakacji najbardziej Ci
odpowiada i wybierz swój obóz!
Kolonie (8-11 lat)
Dla naszych najmłodszych turystów
przygotowaliśmy bogaty program bazujący na do-
skonałej zabawie,
rozwijaniu kreatywności
, ruchu,
aktywnym wypoczynku, zaspokajaniu ciekawości,
tworzeniu relacji i oczywiście słodkim leniuchowaniu
na plaży. Przygotowaliśmy pakiet zabaw sportowych
i twórczych, które oprócz doskonałej atmosfery
za-
pewnią integrację
, dużo śmiechu,
zainspirują i obu-
dzą ciekawość
. Na plaży będziemy
puszczać latawce,
sprawdzimy ile morza zmieści się w ziemi, co można
zrobić z kamieniem, do czego służą szyszki…W ma-
łych, 12-15 osobowych grupach, pod okiem wykwa-
lifikowanych opiekunów, mali uczestnicy będą mieli
okazję wykazać się kreatywnością,
odkrywać swoje za-
interesowania i pasje
, kształtować samodzielność oraz
integrować się z rówieśnikami. Opiekunowie będą
dbali o edukacyjny wymiar każdej zabawy, a rekreację
będą łączyć z nauką. Podczas zabaw terenowych, mali
poszukiwacze przygód będą
szukać ukrytych skar-
bów,
odkrywać nowe lądy, tropić – przy okazji zdo-
będą wiedzę jak przetrwać na
bezludnej wyspie
, jak
pozyskać wodę, rozpoznawać tropy leśnych zwierząt,
przewidywać pogodę, rozpoznawać kierunki. Cze-
ka ich wiele „niesamowitych spotkań, zaskakujących
przygód i leśnych zasadzek – a to wszystko pod czujną
opieką wychowawców. Zestaw gier i zabaw na terenie
ośrodka i na plaży skupia się na aktywności fizycznej,
tworzeniu zespołu i relacji międzyludzkich,
odkrywa-
niu spontaniczności i dobrej zabawie
. W programie
między innymi zwinnościowy tor przeszkód, zabawy
na ćwiczenie równowagi, skakanki, przeciąganie liny,
piłka nożna plażowa, siatkówka plażowa, projekto-
wanie i budowa fortec i zamków na plaży, oczywiście
kąpiel i plażowanie pod czujnym okiem ratowników.
Zrobimy
wyścig latawców
i zasypiemy plażę bańka-
mi mydlanymi. Podczas wspólnych zabaw tanecznych
wcielimy się w ulubionych bohaterów i będziemy
konkurować w tańcu z Królem Julianem z Madaga-
skaru
. W bloku relaksacyjnym przygotowaliśmy: ku-
linarne szaleństwa – zabawę w wyobraźnię i łączenie
smaków; zajęcia z użyciem modeliny, gliny, masy sol-
nej; malowanie twarzy; origami – papierowe fantazje
i niespodzianki; zajęcia plastyczne; zajęcia manualne
– projektowanie i własnoręczne przygotowywanie
biżuterii, breloczków, przedmiotów, które mogą być
doskonałą pamiątką z wakacji; wyklejanki, wycinan-
ki, wydzieranki z przeróżnych materiałów, z których
powstaną piękne ramki, obrazki i kolorowe serwetki.
W bloku wycieczkowym popłyniemy w rejs statkiem
po
ZalewieWiślanym
, zwiedzając zamek w Malborku
poznamy kawałek historii. Z najwyższego wzniesienia
Mierzei Wiślanej – Wielbłądziego Garbu będziemy
podziwiać Bałtyk i Zalew Wiślany. Na koniec turnusu
rozdamy uczestnikom odznaki i
specjalne nagrody
: dla
dzielnych poszukiwaczy przygód, sprytnych tropicieli,
zwinnych sportowców, twórczych artystów, doskona-
łych tancerzy i wielkich przyjaciół!
Obóz przygody (10-12 lat), (13-16 lat)
To obóz dla łowców przygód lubiących
kreatywne wyzwania, mających duszę odkrywców
i podróżników. Nie zabraknie tu również zajęć ma-
jących na celu współpracę w grupie,
tworzenia więzi
i współdziałanie
. Przygoda w lesie, z dala od domu,
pod opieką doświadczonych instruktorów, to spraw-
dzian na hart ducha i
duża dawka przygody
. Rozbu-
dzimy Twoją ciekawość, sprawdzimy pomysłowość.
Program obozu stanowi wypełniona akcją mieszanka
różnych zadań oraz strategicznych
gier terenowych
i zawodów, podczas których będziemy zdobywać wia-
domości i praktyczne umiejętności. Będziemy
poszu-
kiwaczami skarbów
i kto wie, może znajdziemy pi-
racką skrzynię. Podczas nocnych przemarszów przyda
się umiejętność orientacji w terenie. Dlatego zgłębimy
podstawy terenoznawstwa, nauczymy się
posługiwać
busolą, odczytywać mapy
, czytać z układu gwiazd
kierunek, rozpoznawać rośliny i tropy zwierząt. Za-
poznamy się z podstawowymi zasadami przetrwania
na
bezludnej wyspie
: jak i gdzie najlepiej zbudować
schronienie, jakimi sposobami i w jakich warunkach
rozpalić ognisko, jak skonstruować podstawowe na-
rzędzia i pułapki, jak przewidzieć pogodę, odróżniać
grzyby i rośliny jadalne, pozyskać i uzdatnić wodę
do picia. W indywidualnych konkurencjach będziesz
mieć okazję strzelać z łuku oraz broni paintballowej.
Poszukując ukrytych przedmiotów będziesz korzystać
Plażowe szaleństwa i leśne przygody
Krynica Morska