Page 225 - obozy-2018

Basic HTML Version

225
Anglia
Angielski w Wielkiej Brytani
Szkoła LSI – Language Studies International
za-
łożona została w 1965r. i jest jedną z największych
szkół językowych na świecie oferującą kursy językowe
na każdym kontynencie. Szkoła w Londynie posiada
rekomendację
British Council
oraz jest członkiem
organizacji
EnglishUK
. Zajęcia odbywają się w bu-
dynku szkoły zlokalizowanym w samym centrum
Londynu, w tętniącej życiem części miasta zwanej The
West End, w odległości kilku minut od prestiżowej
Oxford Street i wielu innych atrakcji turystycznych.
Szkoła oferuje naukę w nowocześnie wyposażonych
klasach, do dyspozycji studentów biblioteka oraz po-
kój dla studentów. Na terenie szkoły bezpłatny dostęp
do internetu.
LSI - kurs indywidualny (od 18 lat)
Program
: 20 lub 30* lekcji (po 50 minut)
języka angielskiego tygodniowo (*opcja dokupienia
dodatkowych 10 lekcji – 250 zł/tydzień);
grupy omie-
szanych narodowościach
; maksymalnie 16 studentów
w grupie;
grupy o zróżnicowanych poziomach na-
uczania od pre-intermediate do advanced
; wykwa-
likowani nauczyciele; test kwalifikacyjny; certyfikat
po ukończeniu kursu; materiały edukacyjne w cenie
kursu. Szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć fakultatyw-
nych: kulturalnych, rozrywkowych, sportowych oraz
wycieczek.
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: u starannie dobranych
rodzin goszczących (w 4-6** strefie metra, w odległo-
ści ok. 60 minut transportem publicznym od szkoły);
**opcja dopłaty do zakwaterowania w 2 strefie 350 zł/
tydzień);
jeden uczestnik polskojęzyczny w rodzi-
nie
(gwarantowane przy rezerwacji min. 4 tygodni
przed rozpoczęciem kursu), w pokojach1-osobowych.
W rodzinie możliwa większa ilość studentów innych
narodowości.
Wyżywienie
: śniadania i obiadokola-
cje. Prosimy uwzględnić specykę kuchni angielskiej.
Transport
: dojazd własny. Oferujemy możliwość
skorzystania z naszych kas lotniczych i wyszukania
najlepszego przelotu do Londynu. Rezerwacje i sprze-
daż biletów lotniczych – Almatur Flydesk – tel. 22
826-62-21 lub www.almatur.pl. Za dodatkową opła-
tą szkoły oferują transfer z/na lotnisko w Londynie.
Cena transferu od 850 PLN w zależności od lotniska.
Prosimy o podanie szczegółowego przelotu w celu za-
rezerwowania transferu.
Ubezpiecznie
: KL - 20.000
EUR, NNW - 15.000 PLN.Wsparcie przedstawicieli
szkoły na miejscu.
CES – Centre of English Studies
– szkoła językowa
założona w 1979 roku i do dnia dzisiejszego prowa-
dzona jest jako rodzinny biznes. W trakcie ponad
30 lat działalności wielokrotnie nagradzana, w tym,
w roku 2007 jako zwycięzca prestiżowego rankingu
„Star English Language Schools in Europe”. Szkoła
posiada akredytacje
British Council
i
EAQUALS
oraz jest członkiem
EnglishUK
. Szkoła w Londynie
zlokalizowana jest w willowej dzielnicy Wimbledon,
około 20 minut jazdy metrem od centrum miasta.
W odległości 15 minut od szkoły znajdują się słyn-
ne korty tenisowe, gdzie czerwcu i lipcu odbywa się
prestiżowy turniej tenisowy zaliczany do turniejów
Wielkiego Szlema.W pobliżu szkoły liczne sklepy, ka-
wiarnie, restauracje, duże centrum handlowe oraz kino.
Szkoła oferuje nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
i bezpłatny dostęp do internetu (Wi-Fi).
szkoły bezpłatny dostęp do internetu.
CES - kurs indywidualny (od 18 lat)
Program
: 20 lub 30* lekcji (po 45 minut)
języka angielskiego tygodniowo (*opcja dokupie-
nia dodatkowych 10 lekcji – 300 zł/tydzień);
nauka
w grupach o mieszanych narodowościach
; maksy-
malnie 14 studentów w grupie;
grupy o zróżnico-
wanych poziomach nauczania – od elementary do
advanced
; wykwalifikowani nauczyciele z certyfikatami
(TESOL lub CELTA)
; test kwalifikacyjny; certyfikat
po ukończeniu kursu; materiały edukacyjne w cenie
kursu. Szkoła oferuje bardzo bogaty program zajęć
fakultatywnych (zajęcia sportowe i rekreacyjne, wie-
czory filmowe, garden party, karaoke) oraz wycieczek
np. Oxford, Cambridge, Brighton (koszt 40-50 GBP
za wycieczkę). Dla chętnych możliwość gry w tenisa na
pobliskim korcie (bezpłatnie w poniedziałki).
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: u rodziny goszczącej,
w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-osobowych (w odległości do
45minut transportem publicznym od szkoły),
jeden
uczestnik polskojęzyczny w rodzinie
(gwarantowane
przy rezerwacji min. 4 tygodnie przed rozpoczęciem
kursu). W rodzinie możliwa większa ilość studentów
innych narodowości.
Wyżywienie
: śniadania i obiado-
kolacje. Prosimy uwzględnić specykę kuchni angiel-
skiej.
Transport
: dojazd własny.Oferujemy możliwość
skorzystania z naszych kas lotniczych i wyszukania
najlepszego przelotu do Londynu. Rezerwacje i sprze-
daż biletów lotniczych – Almatur Flydesk – tel. 22
826-62-21 lub www.almatur.pl. Za dodatkową opła-
tą szkoły oferują transfer z/na lotnisko w Londynie.
Cena transferu od 850 PLN w zależności od lotniska.
Prosimy o podanie szczegółowego przelotu w celu za-
rezerwowania transferu.
Ubezpiecznie
: KL - 20.000
EUR, NNW - 15.000 PLN. Wsparcie przedstawi-
cieli szkoły na miejscu.
UWAG I
Cena nie obejmuje: przelotu, transferu
z/na lotnisko, dodatkowo płatnego programu fa-
kultatywnego, opłat za przejazdy lokalne, dopłat do
nadbagażu. Potwierdzenie przyjęcia uczestnika na
kurs następuje do 72 godzin od zgłoszenia. Przyjazd
do miejsca zakwaterowania w niedzielę poprzedza-
jącą rozpoczęcie kursu (początek kursu w każdy po-
niedziałek). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku (z wyjątkiem świąt narodowych i lokalnych).
Sugerowane kieszonkowe – ok. 150 GBP/tydzień (na
wydatki własne, wyżywienie i transport lokalny); przy-
kładowe ceny: tygodniowy bilet na metro w strefach
1-3 kosztuje ok. 40 GBP, zestaw fast food 6-7 GBP,
napój ok. 1,5 GBP.
Konieczny paszport lub dowód
osobisty.Wokresie wakacji organizujemy także kur-
sy grupowe.
Londyn
Kod Imprezy: PCKL LSI
CES
1 tydzień
2.799 zł
2.599 zł
2 tygodnie
4.699 zł
3.899 zł
3 tygodnie
6.499 zł
5.499 zł
Ceny na wyjazdy rozpoczynające się do 03.06.2018r.
Obowiązkowa dopłata na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 10 zł/os. Pełna oferta kursów języko-
wych na www.almatur.pl