Page 226 - obozy-2018

Basic HTML Version

226
www.almatur.pl
organizator: Almatur Opole
H i s zpan i a - ku r s j ęz yka h i s zpańsk i ego
Szkoła ENFOREX
Barcelona,Madryt, Sewilla,Walencja
– wiek uczestników: od 17 lat
Program
Stopnie zaawansowania: A1-C2.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem dni świątecznych). Podczas kursów
szkoły w Madrycie i Barcelonie proponują wymianę
kulturalną ze studentami hiszpańskimi uczącymi się
w tych szkołach języków obcych. Wszystkie szkoły
ENFOREX są akredytowanymi centrami Instytutu
Cervantesa.
Kurs intensywny:
20 godzin lekcyjnych
tygodniowo w grupach max. 10 osobowych (1 godzina
lekcyjna = 55 minut);
kurs intensywny plus:
j.w. plus
5 godzin tygodniowo konwersacji.
Terminy rozpoczęcia kursów
: co tydzień w ponie-
działek.
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: 13/20/27 noclegów
(w zależności od wybranej długości trwania kursu),
u hiszpańskich rodzin goszczących, pokoje: 1-osobo-
we.
Wyżywienie
: 2 posiłki dziennie: śniadania i obia-
dokolacje. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu.
Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu.
Transport
:
dojazd własny.
Ubezpieczenie
: KL - 20.000 EUR,
NNW - 15.000 PLN.
Materiały do nauki. Zajęcia
pozalekcyjne. Opłata rezerwacyjna. Test wstępny.
Certyfikat ukończenia kursu.Wsparcie przedstawi-
ciela szkoły w trakcie trwania kursu.
UWAG I
Możliwość łączenia kursów w różnych
miastach (np. 1 tydzień Barcelona + 1 tydzień Ma-
dryt); szkoły prowadzą kursy przygotowawcze do
egzaminu DELE, kursy językowe z zakresu bizne-
su, sztuki, historii, literatury, a także kursy połączone
z nauką nurkowania, flamenco lub gry w golfa/tenisa.
Możliwość zakwaterowania w akademikach, mieszka-
niach, hotelach – szczegółowa oferta na zapytanie.
Ros j a - ku r s j ęz yka r os y j sk i ego
Szkoła Liden&Denz
Moskwa, Sankt Petersburg
– wiek uczestników: od 16 lat
Program
Stopnie zaawansowania: A1-B2.
Uczestnicy kursów muszą znać cyrylicę. Zajęcia od-
bywają się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem
dni świątecznych). Dla nowoprzybyłych studentów
organizowane jest zwiedzanie miasta.
Kurs standar-
dowy
: 20 godzin lekcyjnych tygodniowo w grupach
max. 12 osobowych (1 godzina lekcyjna = 50 minut);
kurs intensywny
: j.w. plus 2 razy w tygodniu zajęcia
popołudniowe (5 godzin tygodniowo).
Terminy rozpoczęcia kursów dla początkujących:
05.02; 12.03; 09.04; 07.05; 21.05; 04.06; 18.06; 02.07;
16.07; 30.07; 13.08; 27.08; 10.09; 24.09; 08.10; 05.11;
03.12.2018r. Pozostałe poziomy zaawansowania: co ty-
dzień w poniedziałek.
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: 13/20/27 noclegów
(w zależności od wybranej długości trwania kursu),
u rosyjskich rodzin goszczących, pokoje: 1-osobowe.
Wyżywienie
: 2 posiłki dziennie: śniadania i obiado-
kolacje. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu.
Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu.
Transport
:
dojazd własny.
Ubezpieczenie
: KL - 20.000 EUR,
NNW - 15.000 PLN.
Materiały do nauki. Opłata
rezerwacyjna. Test wstępny. Certyfikat ukończenia
kursu. Wsparcie przedstawiciela szkoły w trakcie
trwania kursu. Transfer z dworca/lotniska do rodzi-
ny goszczącej.
UWAG I
Wjazd na teren Rosji tylko na podstawie wizy
– koszt ok. 430 zł, biuro dostarcza dokumenty nie-
zbędne do ubiegania się o wizę, może również po-
średniczyć w jej wyrobieniu. Szkoły prowadzą kursy
przygotowawcze do egzaminu TRKI, a także kursy
z zakresu hotelarstwa, turystyki, obsługi lotniczej, in-
struktorów narciarstwa. Możliwość zakwaterowania
w akademikach,mieszkaniach, hotelach – szczegółowa
oferta na zapytanie.
Ło twa - ku r s j ęz yka r os y j sk i ego
Szkoła Liden&Denz
Ryga – wiek uczestników: od 16 lat
Program
Stopnie zaawansowania: A1-B2.
Uczestnicy kursów muszą znać cyrylicę. Zajęcia od-
bywają się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem
dni świątecznych). Dla nowoprzybyłych studentów
organizowane jest zwiedzanie miasta. Duża populacja
rodowitych Rosjan zamieszkujących Łotwę oznacza,
że znakomita większość mieszkańców Rygi posługuje
się językiem rosyjskim.
Kurs standardowy
: 20 godzin
lekcyjnych tygodniowo w grupach max. 12 osobowych
(1 godzina lekcyjna = 50 minut);
kurs intensywny
: j.w.
plus 2 razy w tygodniu zajęcia popołudniowe (5 go-
dzin tygodniowo).
Terminy rozpoczęcia kursów dla początkujących:
05.02; 12.03; 09.04; 07.05; 21.05; 04.06; 18.06; 02.07;
16.07; 30.07; 13.08; 27.08; 10.09; 24.09; 08.10; 05.11;
03.12.2018r. Pozostałe poziomy zaawansowania: co
tydzień w poniedziałek.
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: 13/20/27 noclegów
(w zależności od wybranej długości trwania kursu),
u łotewskich rodzin goszczących, pokoje: 1-osobowe.
Wyżywienie
: 2 posiłki dziennie: śniadania i obiado-
kolacje. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu.
Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu.
Transport
:
dojazd własny.
Ubezpieczenie
: KL - 20.000 EUR,
NNW - 15.000 PLN.
Materiały do nauki. Opłata
rezerwacyjna. Test wstępny. Certyfi kat ukończenia
kursu. Wsparcie przedstawiciela szkoły w trakcie
trwania kursu. Transfer z dworca/lotniska do rodzi-
ny goszczącej.
UWAG I
Szkoła prowadzi kursy przygotowawcze
do egzaminu TRKI, a także kursy z zakresu hotelar-
stwa, turystyki, obsługi lotniczej, instruktorów nar-
ciarstwa. Możliwość zakwaterowania w akademikach,
mieszkaniach, hotelach – szczegółowa oferta na zapy-
tanie.
Hiszpania, Rosja, Łotwa
Poznaj smak prawdziwej nauki
Hiszpania – szkoła ENFOREX
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Intensywny (20 godzin)
– Barcelona, Madryt
3.899 zł
5.599 zł
7.399 zł
Intensywny (20 godzin)
– Sewilla, Walencja
3.499 zł
4.999 zł
6.599 zł
Dopłata za kurs intensywny plus (25 godzin) – 90 zł/tydzień.
Rosja – szkoła Liden&Denz
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Standardowy (20 godzin)
5.399 zł
7.899 zł
9.999 zł
Dopłata za kurs intensywny (25 godzin) – 360 zł/tydzień
Dopłata sezonowa za kursy w okresie: 21.05-23.09.2018 – 270 zł/tydzień.
Łotwa – szkoła Liden&Denz
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Standardowy (20 godzin)
4.999 zł
7.299 zł
9.399 zł
Dopłata za kurs intensywny (25 godzin) – 360 zł/tydzień.
Dopłata sezonowa za kursy w okresie: 21.05-23.09.2018 – 270 zł/tydzień.
Obowiązkowa dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł/os. (szczegóły na str. 234)
Barcelona, Moskwa, Ryga
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I PEŁNA OFERTA KURSÓW NA STRONIE WWW.ALMATUR.PL