Page 227 - obozy-2018

Basic HTML Version

www.almatur.pl
organizator: Almatur Opole
Francja, Austria, Włochy
Poznaj smak prawdziwej nauki
Francja – szkoła French in Normady
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Standardowy (15 godzin + 5)
4.599 zł
5.999 zł
7.599 zł
Dopłata za kurs intensywny (25 godzin + 5) – 590 zł/tydzień
Austria – szkoła ActiLingua
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Standardowy (20 godzin)
4.899 zł
7.099 zł
9.499 zł
Dopłata za kurs intensywny (30 godzin) – 550 zł/tydzień.
Dopłata sezonowa za kursy w okresie 01.07-25.08.2018 – 220 zł/tydzień
Rouen, Wiedeń, Rzym
Włochy – szkoła Leonardo da Vinci
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Standardowy (20 godzin)
4.539 zł
6.469 zł
8.599 zł
Dopłata za kurs intensywny (30 godzin) – 500 zł/tydzień
Obowiązkowa dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł/os. (szczegóły na str. 234)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I PEŁNA OFERTA KURSÓW NA STRONIE WWW.ALMATUR.PL
227
F r anc j a - ku r s j ęz yka f r ancusk i ego
Szkoła French in Normandy
Rouen – wiek uczestników: od 16 lat
Program
Stopnie zaawansowania: A1-C2.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem dni świątecznych – zajęcia z tych dni
są realizowane w pozostałych dniach kursu). Dla
nowoprzybyłych studentów organizowane jest zwie-
dzanie miasta. Zorganizowane zajęcia popołudniowe
– spotkania studentów mające na celu poszerzenie
praktycznej znajomości języka poprzez uczestnictwo
w takich projektach, jak klub teatralny, książkowy, ki-
nowy itp.
Kurs standardowy
– 15 godzin lekcyjnych
tygodniowo w grupach max. 12 osobowych (1 godzina
lekcyjna = 60 minut) plus 5 godzin tygodniowo warsz-
tatów (gramatyka, fonetyka, książki, kino itp.);
kurs
intensywny
– 25 godzin lekcyjnych tygodniowo plus
warsztaty j.w.
Terminy rozpoczęcia kursów
: co tydzień w ponie-
działek.
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: 13/20/27 noclegów
(w zależności od wybranej długości trwania kursu),
u francuskich rodzin goszczących, pokoje: 1-osobowe.
Wyżywienie
: 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadoko-
lacje, w weekendy dodatkowo lunche. Pierwszy posiłek:
kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: śniadanie
w dniu wyjazdu.
Transport
: dojazd własny.
Ubezpie-
czenie
: KL - 20.000 EUR, NNW - 15.000 PLN.
Materiały do nauki. Zajęcia pozalekcyjne. Opłata
rezerwacyjna. Test wstępny. Certyfikat ukończenia
kursu. Wsparcie przedstawiciela szkoły w trakcie
trwania kursu.
UWAG I
Szkoła organizuje kursy przygotowujące
do egzaminów DELF/DALF oraz do testów TCF
i BULATS, a także kursy językowe połączone z kur-
sami gotowania. Możliwość zakwaterowania w akade-
mikach, hostelach i hotelach – szczegółowa oferta na
zapytanie.
Aus t r i a - ku r s j ęz yka n i emi eck i ego
Szkoła ActiLingua
Wiedeń – wiek uczestników: od 16 lat
Program
Stopnie zaawansowania: A1-C2.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (z wy-
jątkiem dni świątecznych). Oprócz zajęć lekcyjnych
5 godzin w tygodniu zajęć kulturalnych (zwiedzanie
miasta, prezentacja austriackiej muzyki, sztuki, historii,
literatury), rozrywkowych (kurs walca wiedeńskiego,
party) lub sportowych.
Kurs standardowy
– 20 godzin
lekcyjnych tygodniowo w grupach max. 12 osobowych
(1 godzina lekcyjna = 45 minut);
kurs intensywny
– j.w. plus 10 godzin zajęć w małych grupach (max
8 osób).
Terminy rozpoczęcia kursów
: dla początku-
jących: 29.01; 05.03; 03.04; 30.04; 04.06; 02.07; 30.07;
03.09; 01.10; 05.11; 03.12.2018. Pozostałe poziomy
zaawansowania: co tydzień w poniedziałek.
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: 13/20/27 noclegów
(w zależności od wybranej długości trwania kursu), u au-
striackich rodzin goszczących, pokoje: 1-osobowe.
Wy-
żywienie
: 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje.
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu.Ostatni posi-
łek: śniadanie w dniu wyjazdu.
Transport
: dojazd własny.
Ubezpieczenie
: KL - 20.000 EUR, NNW - 15.000
PLN.
Zajęcia pozalekcyjne.Opłata rezerwacyjna.Test
wstępny. Certyfikat ukończenia kursu. Korzystanie
z biblioteki multimedialnej. Karta uprawniająca do
zakupu zniżkowych biletów w wybranych muzeach,
teatrach, restauracjach, sklepach. Wsparcie przedsta-
wiciela szkoływ trakcie trwania kursu.
UWAG I
Szkoła organizuje kursy przygotowawcze
do egzaminów: Zertifikat Deutsch, Mittelstufe,
Oberstufe, kursy dla nauczycieli języka niemieckiego.
Możliwość zakwaterowania w akademikach i miesz-
kaniach. Oferujemy również kursy dla dzieci w wieku
12-17 lat z zakwaterowaniem w campusie oraz kursy
dla młodzieży w wieku 16-19 lat z zakwaterowaniem
w akademiku.
Wł ochy - ku r s j ęz yka wł osk i ego
Szkoła Leonardo da Vinci
Rzym,Mediolan, Florencja – wiek uczestników:
od 16 lat
Program
Stopnie zaawansowania: A1-C2.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem dni świątecznych).
Kurs standardo-
wy
– 20 godzin lekcyjnych tygodniowo w grupach
max. 14 osobowych (1 godzina lekcyjna = 45 minut);
kurs intensywny
– 30 godzin lekcyjnych tygodniowo
w grupach max. 14 osobowych.
Terminy rozpoczęcia kursów:
dla początkujących:
05.02; 19.02; 05.03; 19.03; 03.04; 16.04; 30.04;
07.05; 21.05; 04.06; 18.06; 02.07; 16.07; 30.07; 06.08;
20.08; 03.09; 17.09; 01.10; 15.10; 29.10; 12.11; 26.11;
10.12.2018r. Pozostałe poziomy zaawansowania: co
tydzień w poniedziałek.
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: 13/20/27 noclegów
(w zależności od wybranej długości trwania kursu),
u włoskich rodzin goszczących, pokoje: 1-osobowe.
Wyżywienie
: 2 posiłki dziennie: śniadania i obiado-
kolacje. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu.
Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu.
Transport
:
dojazd własny.
Ubezpieczenie
: KL - 20.000 EUR,
NNW - 15.000 PLN.
Materiały do nauki. Zajęcia
pozalekcyjne. Opłata rezerwacyjna. Test wstępny.
Certyfikat ukończenia kursu. Wsparcie przedstawi-
ciela szkoły w trakcie trwania kursu.
UWAG I
Szkoła organizuje kursy przygotowujące do
egzaminów AIL, kursy dla nauczycieli języka włoskie-
go, kursy dla osób 50+, a także kursy językowe połą-
czone z nauką muzyki, sztuki, projektowaniem mody,
gotowania, historii itp. Możliwość zakwaterowania
w apartamentach i hotelach – szczegółowa oferta na
zapytanie.