Page 28 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
28
www.almatur.pl
organizator: Almatur Polska
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Jastrzębia Góra - najdalej na północ wysunięta miej-
scowość w Polsce, położona na malowniczym, klifo-
wym wybrzeżu Bałtyku to miejsce, w którym odkry-
jesz to co Cię inspiruje. Możesz oddać się pieszym
wędrówkom, odkrywając zachwycającą różnorodność
wybrzeża i oddychając pełną piersią wzmacniającym
jodem. Możemy pokazać Ci najlepsze miejsca do po-
dziwiania zachodu słońca. A może przy wieczornym
ognisku, chcesz usłyszeć historię jednego z wielu wra-
ków spoczywających na dnie Bałtyku? Możemy przy-
spieszyć tempo, zerwać się wczesnym rankiem i biec
na wschód słońca. Możemy też zatrzymać czas na
chwilę by puszczać latawce na plaży. Plażę w Jastrzę-
biej Górze wykorzystamy również do niezliczonej ilo-
ści gier i zabaw zespołowych. Przygotowaliśmy pakiet
zabaw i gier, które oprócz doskonałej atmosfery
za-
pewnią integrację, dużo śmiechu, zainspirują i obu-
dzą ciekawość
. Daj się zaskoczyć i sprawdź ile morza
zmieści się w ziemi, co można zrobić z kamieniem, do
czego służą szyszki… Zaledwie kilkaset metrów od
piaszczystej plaży znajduje się otoczony rozległym,
zadrzewionym terenem ośrodek wypoczynkowy Klif.
Tutaj po dniu pełnym wrażeń zasiądziemy do ogniska,
upieczemy kiełbasę na grillu, zaprezentujemy wystę-
py przygotowywane w grupach, na poszczególnych
obozach tematycznych, prowadzonych przez zespół
naszych animatorów, opiekunów i lektorów. Nasza
oferta warsztatów i obozów tematycznych pomoże Ci
znaleźć w sobie pasję, rozwinąć zainteresowania i za-
spokoić ciekawość.Marzysz o
błysku fleszy i karierze
w modelingu
, a może chcesz po prostu w dobrym to-
warzystwie popracować nad swoją sylwetką i pobawić
się tańcem?
Akademia tańca i stylu
pozwoli Ci za-
poznać się z tajnikami świata mody. Obóz rekreacyjny
z elementami warsztatów artystycznych to możliwość
rozwijania twórczych pasji jak również dobra zabawa
w sportowym klimacie.
Warsztaty fotograficzne
to
z kolei rozwijanie twórczej wyobraźni i kreatywności
przy użyciu obiektywu. Jeżeli wszystkie atrakcje i za-
bawy chcesz mieć podane w „angielskim sosie” wy-
bierz obóz
języka angielskiego.
Dla Was będzie to
fantastyczna przygoda językowa, a także świetny spo-
sób na przyswajanie wiedzy dzięki zabawie oraz cieka-
wym warsztatom. Nie zapominamy o tym, że Region
Pomorza to wiele atrakcji turystycznych. Idąc śladem
odkrywania pasji i poszukiwania przygód i zabawy,
przygotowaliśmy
niecodzienne zwiedzanieGdańska
.
Najpiękniejsze miejsca miasta, jego zabytki i uliczki to
nasza plansza do gry. Biorąc udział
w grze miejskiej
,
będziemy zarówno graczami jak i twórcami naszej za-
bawy. Podzieleni na kilkuosobowe zespoły będziemy
kontynuować przygodę w mieście.
Akademia języka angielskiego (12-16 lat)
Hasło tegorocznego obozu brzmi:
„Odkrywanie
świata z językiem angielskim”.
Dla Was będzie to
fantastyczna przygoda językowa,
a także świetny
sposób na przyswajanie wiedzy dzięki zabawie oraz
ciekawym warsztatom. Na naszym obozie
nauka
języka angielskiego
daleka jest od szkolnej rutyny.
Poznawanie kultury, muzyki, kulinariów z różnych
krajów oraz praktycznych zwrotów z różnych języ-
ków świata sprawia, że każde zajęcia zamieniają się
w
pasjonującą przygodę
. Dzięki aktywizującym
warsztatom językowym zyskasz większą
płynność
mówienia, rozumienia, czytania i pisania po an-
gielsku
, rozwiniesz swoją ciekawość świata, moty-
wację do nauki języków obcych a także
aktywnie
odpoczywasz
. Codziennie w innym kraju. W trakcie
zajęć przygotowujesz w języku angielskim projekty
związane tematycznie z
kulturą, zwyczajami, muzy-
ką, kulinariami różnych krajów
. Na warsztat bierze-
my m.in. Anglię, Hiszpanię, Francję, USA, Wielką
Brytanię, Niemcy, Japonię. Starannie dobrana kadra
dydaktyczna wzbogaci Twoją wiedzę o typowe wyra-
żenia w języku danego kraju.
Podróże z angielskim
kształcą!
Każdego dnia zapewniamy 3-4 godziny
atrakcyjnych zajęć
prowadzonych przez wysoko
wykwalifikowanych lektorów
języka angielskiego
renomowanej
szkoły językowej
. Zajęcia na obozie
są prowadzone w oparciu o quizy, piosenki, nagrania
DVD, teksty do czytania, prezentacje multimedial-
ne, gry i zabawy, służące do zapamiętywania struk-
tur leksykalno-gramatycznych. W czasie warsztatów
kluczowe jest
oddziaływanie na różne zmysły
, jaki-
mi postrzegasz świat. Angielskiego będziemy uczyli
się poprzez ćwiczenia, angażujące przede wszystkim
zmysły: słuch, wzrok, ruch, a nawet smak. Będziemy
uczyli się w 10-12 osobowych grupach, tworzonych
według wieku, znajomości języka, jak również indy-
widualnych zainteresowań. Aby zapewnić
najwyższą
jakość
zajęć nasi lektorzy są objęci opieką mery-
toryczną wykwalifikowanego metodyka. Lektorzy
posiadają nie tylko merytoryczną wiedzę, ale także
predyspozycje do nauczania młodzieży.
Poza zaję-
ciami językowymi przygotowaliśmy dla Ciebie
ak-
tywny wypoczynek
na nadmorskiej plaży, program
rekreacyjny, wieczorne ogniska i dyskoteki. Najlepszy
widok na wschody i zachody słońca to dodatkowy
punkt programu!. Atrakcją dla wszystkich uczest-
ników obozu
będą gry terenowe
, podczas których,
spróbujemy znaleźć skarb, wykorzystać orientację
w terenie, odczytać mapę, podążyć tropem tajem-
nicy… Idąc śladem odkrywania pasji i poszukiwania
przygód i zabawy
, przygotowaliśmy niecodzienne
zwiedzanie Gdańska
. Najpiękniejsze miejsca miasta,
jego zabytki i uliczki to nasza plansza do gry. Biorąc
udział w
grze miejskiej
, będziemy zarówno graczami
jak i twórcami naszej zabawy. Podzieleni na kilku-
osobowe zespoły będziemy kontynuować przygodę
w mieście.
A może morze z pasją?
Jastrzębia Góra