Page 36 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
36
Ustka
Dobra zabawa od wschodu do zachodu słońca...
www.almatur.pl
organizator: Almatur Białystok
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Ustka to
pachnący wakacjami, morzem, plażą i so-
snowym lasem raj dla turystów, czyli idealne miej-
sce na odpoczynek i relaks po całorocznej nauce. To
najchętniej i najczęściej odwiedzany przez turystów
kurort środkowego wybrzeża. Tutaj można pospace-
rować piaszczystą plażą, pooddychać czystym leśnym
powietrzem oraz odwiedzić tętniące życiem molo.
Na pogodę i niepogodę proponujemy Wam bardzo
ciekawy program pobytu Spędzicie dzień w
jedynym
w Polsce Parku Rekreacyjno – Edukacyjnym Sea
Park w Sarbsku
gdzie zobaczycie:
Fokarim
, a w nim,
aż cztery gatunki fok w trakcie treningów, karmienia
i pokazów,
Oceanarium Prehistoryczne
– świat pod-
wodnych gadów żyjących miliony lat temu w głębi-
nach morskich,
Park Makiet Zwierząt Morskich
z największymi ssakami i rybami w naturalnej wiel-
kości, wszystkie latarnie polskiego wybrzeża w mi-
niaturze.
„Real Ocean 3D”
– poruszając się krętymi
korytarzami podwodnego okrętu będziecie podziwiać
florę i faunę oceanu. Sprawdzicie swoją wytrzymałość
i przeżyjecie prawdziwą morską przygodę na wraku
szwedzkiego galeonu „Solen”, który jest odwrócony
do góry dnem. Wizyta na tym niezwykłym okręcie
u każdego wywołuje odmienne reakcje, sprawdźcie
sami jak Wy zareagujecie. Nie zabraknie również cza-
su wolnego w parku zręcznościowo-linowym. Kolej-
ną atrakcją będzie spacer leśną ścieżką edukacyjną na
Wydmę Orzechowską
gdzie zobaczycie specyficzny
krajobraz wybrzeża Bałtyku . Wyruszycie w
rejs po
morzu
, nabierając wiatru w żagle poczujecie się jak
Piraci z Karaibów. Kto wie, może kapitan Jack Spar-
row zabierze Was na swoją Czarna Perłę i dołączycie
do pirackiej braci.
Ustka
to nie tylko szeroka plaża, ale
również port rybacki, molo, pomnik Syrenki, prome-
nada słońca. Poszukacie na plaży wyrzuconych przez
morze bursztynów i muszelek.
Bez ograniczeń
: kara-
oke, zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry integracyjne,
podchody, konkursy, quizy, dyskoteki, ognisko z pie-
czeniem kiełbasek.
Kolonie, obóz rekreacyjny (7-13 lat), (14-17 lat)
Chcecie odpocząć po całorocznej nauce,
fajnie spędzić czas, wygrzać się na słońcu i nabrać
wiatru w żagle to dobrze wybraliście!
Oprócz głów-
nych atrakcji programowych, czekają na Was jeszcze
wycieczki rowerowe po okolicy, spacery po promena-
dzie, kąpiele w morzu, „aktywne plażowanie” – kon-
kurs na najlepszą rzeźbę z piasku, plażowe rozgryw-
ki w siatkówkę i piłkę nożną, Neptunalia. W wolnej
chwili pomożecie nam w tworzeniu obozowego face-
booka, najlepsze posty i zdjęcia zostaną nagrodzone.
Zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry integracyjne, pod-
chody, konkursy, quizy, dyskoteki i ogniska z piecze-
niem kiełbasek.
Siatkówka (7-13 lat), (14-17 lat)
Interesujecie się siatkówką, chcecie zgłębić
jej tajniki i aktywnie spędzić wakacje. Oprócz głów-
nych atrakcji programowych
proponujemy Wam
2 treningi po 1,5 godz. na boiskach otwartych i na pla-
ży.Dowiecie się, jak wygląda prawidłowa postawa siat-
karska. Poznacie technikę zagrywki dolnej, tenisowej
i odbić, sprawdzicie swoje zdolności w ataku, technice
zbicia piłki oraz blokowaniu. Umiejętności te będzie-
cie doskonalić w różnych formach treningowych pod
okiem instruktorów i trenerów piłki siatkowej. Zajęcia
dostosowane będą do Waszego wieku i umiejętności.
Zabierzcie ze sobą: strój sportowy (minimum 2 kom-
plety) obuwie sportowe, dres.
Piłka nożna (7-13 lat), (14-17 lat)
Oglądacie mecze piłki nożnej z zapartym
tchemichceciedorównaćnajlepszym,totenobózjest
dla Was! Oprócz głównych atrakcji programowych
proponujemy Wam 2 treningi dziennie po 1,5 godz.,
podczas których będziecie doskonalić takie umie-
jętności techniczne jak: prowadzenie piłki, podania
i przyjęcia piłki, uderzenia piłki, drybling, zwody, od-
bieranie piłki przeciwnikowi, gra ciałem, wrzut z linii
bocznej, technika gry bramkarza. Zajęcia prowadzo-
ne będą na nowoczesnych boiskach szkolnych i na
plaży, a w razie niepogody na hali sportowej. Będą
Was trenować wykwalifikowani instruktorzy piłki
nożnej. Zajęcia dostosowane będą do Waszego wie-
ku i umiejętności. Zabierzcie ze sobą: strój sportowy
(minimum 2 komplety), dwie pary obuwia sportowe-
go, dres.
Wakacje z zumbą (7-13 lat), (14-17 lat)
Zwariujcie z nami na punkcie Zumby!!!
Uwolnijcie swoją energię, rozładujcie wszelkie napięcia
i stresy.WZumbie znajdziecie elementy tańca, aerobi-
ku, ćwiczeń siłowych, ale przede wszystkim wspaniałą
zabawę w gorących rytmach muzyki latynoamery-
kańskiej, disco, tańca hinduskiego, reggae, flamenco.
Podczas codziennych zajęć poznacie podstawowe kro-
ki, ukształtujecie pięknie swoją sylwetkę, poprawicie
kondycję i naładujecie się pozytywną energią na cały
rok. A na koniec turnusu razem z nowymi przyjaciół-
mi zaprezentujecie szalony układ przed pozostałymi
obozowiczami.
Wakacyjna Akademia Języka Angielskiego
(7-13 lat), (14-17 lat)
Nauka angielskiego w wakacyjnym klimacie…
dlaczego nie! Oprócz głównych atrakcji programo-
wych
, w trakcie 2,5-godzinnych zajęć dziennie bę-
dziecie toczyć dyskusje, prowadzić konwersacje i przy-
swajać nowe słownictwo. Zajęcia odbywać się będą
w grupach dostosowanych do Waszego poziomu zna-
jomości języka. Nauczymy Was angielskiego poprzez
gry, zabawy i piosenki, dzięki którym poznawanie ję-
zyka obcego nie będzie kojarzyło się Wam z nudnymi
szkolnymi lekcjami. Zapewniamy potrzebne materiały
dydaktyczne.