Page 38 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
38
www.almatur.pl
organizator: Almatur Poznań
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
W tej malowniczej miejscowości z najczystszą wodą
na środkowym wybrzeżu Bałtyku odpoczniesz od
szkolnej nauki. Do tego niesamowite zachody słoń-
ca, turniej na strzelnicy czy kąpiele w basenie to tylko
niektóre z atrakcji jakie czekają na Ciebie. Popłyniecie
w rejs Magolą po jeziorze Wicko. Odwiedzicie mul-
timedialne
Muzeum Bursztynu
. Spędzicie
militarny
dzień: strzelanie z łuku i wiatrówki oraz sprawnościo-
wy tor przeszkód. Zorganizujemy Wam
zajęcia spor-
towe i rekreacyjne
: plażowa piłka siatkowa i nożna,
badminton, kąpiele w morzu pod nadzorem ratowni-
ków, spartakiady i konkursy z nagrodami, dyskoteki,
karaoke, ognisko, dla chętnych chrzest morski. Cze-
kają Was
wyścigi rzędów, gry planszowe, terenowe
i fabularne
(Twister, Mafia, Prawo Dżungli, Dixit,
Alias Party, Białe i Czarne Historie) rozwijające wy-
obraźnię i uczące współpracy w grupie. Odwiedzicie
latarnię morską i popłyniecie w rejs żaglówką po jezio-
rze Wicko. Nie zabraknie tematycznych wieczorków:
„Piżama Party”, „MamTalent”, karaoke, wybory „Miss
i Mistera” czy „Śluby Obozowe”.
Kolonie (7-11 lat)
To tutaj dzieci nauczą się samodzielności pod
czujnym okiem kadry, która wpoi dobre nawyki, ucząc
współpracy w grupie. Dziecko będzie mogło liczyć na
dyskrecję oraz pomoc wychowawcy będącego do jego
oraz Państwa dyspozycji przez 24 godziny. Małe grupy
oraz świetna zabawa!
Oferta dla najmłodszych, obej-
muje aż cztery specjalizacje
: Kolonia (7-11 lat), Obóz
Plastyczny (7-11 lat), Szkółka Piłkarska (7-11 lat) oraz
Zumba (7-11 lat).szczegóły na stronie www
ABC żeglarstwa (7-12 lat), (13-16 lat)
W programie poznacie: budowę łodzi, sztukę
klarowania żagli, pracę członka załogi, samodzielne ma-
newrowanie łódkami, węzły żeglarskie, nawigacja, oby-
czaje żeglarskie, flagi, bandery oraz znaki i sygnały dróg
śródlądowych. Do Waszej dyspozycji będą Magola,
Omegi, Big Gipsy De-zeta i inne, a na czas zabawy ka-
jaki, rowerki wodne i łodzie wiosłowe. Dodatkowo po-
znacie świat fauny i flory jezioraWicko. Bliskość morza
powoduje, że na akwenie tym występuje bryza morska
i lądowa, a więc Mazury i Bałtyk w jednym! Wszyst-
kie zajęcia prowadzone są w kamizelkach ratunkowych
przez instruktorów Szkoły Żeglarskiej. Na obóz należy
zabrać zgodę rodziców, zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa, sztormiak,
czapkę z daszkiem, krem z filtremUV, okulary przeciw-
słoneczne oraz buty na miękkiej podeszwie. Uczestnik
obozu musi umieć pływać.
Komandos Junior (7-12 lat), (13-16 lat)
Szkolenie survivalowe prowadzone jest przez
byłych żołnierzy – instruktorów SURVIVALU,
SERE
(Survival, Evasion, Resistance, Escape – Prze-
trwanie, Unikanie, Opór, Ucieczka). W trakcie 16 go-
dzin zajęć poznacie podstawowe zasady radzenia
sobie w trudnych i nietypowych sytuacjach oraz za-
sady survivalu wojskowego. W programie między in-
nymi:
topografia – orientowanie się w terenie, praca
z mapą i kompasem; rozpalanie ognisk typu Dakota
za pomocą krzesiwa magnezowego;
przygotowanie
i uzdatnianie wody
(budowa filtrów, parowników
i skraplaczy pary wodnej); przygotowywanie
prostych
posiłków
(żywe ryby); budowa
prowizorycznych
schronień
; bezpieczne
pokonywanie trudnego te-
renu
(przemarsz po terenie podmokłym);
sygnaliza-
cja
i wzywanie pomocy,
posługiwanie się sprzętem
survivalowym
tj. nożami, manierkami, menażkami
itp.;
strzelectwo
(łuk, broń pneumatyczna);
sposoby
maskowania;
przeprawa pontonami/łodziami
przez
jezioro Wicko;
desant
z łodzi;
pozorowany atak
na
Waszą grupę, próba przetrwania i nawiązanie łączno-
ści;
budowa tratwy
i przeprawa wodna,
pokonywanie
terenu z liną
(zjazd ze zbocza wydmy). Po zakoń-
czeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat
świadczący o ukończeniu kursu.
Rekreacja (12-16 lat)
Nasza kadra doskonale wie jak połączyć
słoneczne plażowanie z aktywnym spędzaniem czasu.
Mają oni mnóstwo pomysłów, wśród których, oprócz
relaksu i plażowania, na pewno znajdziecie coś dla
siebie. Będą to: wyścigi rzędów, wodne igrzyska, siat-
kówka plażowa, badminton, ringo, gry terenowe, gry
planszowe i karciane np. Mafia, Prawo Dżungli, Dixit,
Alias Party, Białe i Czarne Historie „Kim jestem?”
czy terenowa „50-tka”. Ponadto niesamowite atrakcje
z programu wspólnego.
Szkółka piłkarska (7-11 lat), (12-16 lat)
Szkółka Piłkarska „Wichniarek”
to miejsce
pełne pasji. Piłkarz Kadry Polski Artur, trener PZPN
Tomasz oraz działający w marketingu sportowym
Grzegorz powołali do życia szkółkę, która rozwija
oraz daje szanse zabłyśnięcia młodym adeptom piłki
nożnej. Celem jej jest prawidłowy rozwój dziecka, oraz
zainteresowanie go aktywną formą spędzania czasu
poprzez udział w zajęciach z piłki nożnej. Swoje do-
świadczenie chcą Wam przekazać podczas wakacyjnej
szkółki, a ich trenerzy poprowadzą codzienne dwu-
godzinne treningi na orliku który położony jest przy
naszym ośrodku. Indywidualnie dobrany program
szkolenia dla każdej grupy, pozwoli na wszechstronny
rozwój pod kątem psychomotorycznym. Podczas tre-
ningów opartych na wzorcach niemieckich popracuje-
cie między innymi nad: słabszą nogą, pierwszym kon-
taktem z piłką i przemyślanym podaniem. Pokażą jak
wygrać pojedynek 1 na 1, ucząc skutecznego dryblingu.
Jednym słowem wrócicie jako pewni siebie, kreatywni
piłkarze. Codziennie czeka Was to co kochacie najbar-
dziej: strzały, gierki i turnieje. Po wakacjach będziecie
mogli kontynuować Waszą przygodę ze Szkółką Pił-
karską „Wichniarek”. Zapraszamy.
Bursztynowa Przygoda
Jarosławiec