Page 40 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
40
www.almatur.pl
organizator: Almatur Łódź
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Dąbki
– jedna z najpiękniej usytuowanych i naj-
czystszych nadmorskich miejscowości uzdrowisko-
wych w Polsce, położona między Jeziorem Bukowo,
a Bałtykiem, w pobliżu Darłowa. Tutaj szeroka plaża,
jezioro i rozległe tereny leśne stwarzają wyśmienitą
okazję do rozmaitych aktywności na obozach. Znaj-
dziecie się w ośrodku
„Carbo”
położonym w Dąbkach
na ogrodzonym i oświetlonym terenie, graniczącym
bezpośrednio z obszarami leśnymi Mierzei Bukow-
skiej. Zaledwie ok.100 metrów będzie dzielić Was od
nadmorskiej plaży i ok. 50 metrów od brzegu Jeziora
Bukowo. Zamieszkacie w jednym z 2 trzykondygna-
cyjnych pawilonów hotelowych. Będziecie korzystać
w budynku głównym z jadalni, kawiarni z salą dys-
kotekową i słonecznym tarasem, sali telewizyjno-ta-
necznej, bilardu i tenisa stołowego. Do dyspozycji
uczestników będzie boisko do siatkówki, koszykówki
i piłki nożnej, plac zabaw, miejsca na ogniska, a w bu-
dynkach hotelowych – 8 salek telewizyjnych. O Wa-
sze bezpieczeństwo i animację czasu wolnego zadba
profesjonalna kadra wychowawców i instruktorów.
4 bloki tematyczne wspólne dla wszystkich obozów
zapewnią Wam wysoki poziom atrakcji.
Zajęcia
sprawnościowe i rekreacyjne
: zaprawy poranne, ką-
piele w morzu, aerobik w wodzie, rozgrywki sporto-
we, wodna olimpiada, musztra, biegi sprawnościowe,
zabawy z chustą animacyjną, zajęcia gimnastyczne
na plaży, dyskoteki, ogniska.
I pomoc
: szkolenie ze
wstępnej pomocy przedmedycznej, rozpoznanie sytu-
acji zagrożenia życia, ocena obrażeń poszkodowanego,
ćwiczenie wzywania pomocy, zabezpieczenie miejsca
wypadku, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran,
transport rannego w trudnych warunkach terenowych,
symulacja akcji ratowniczej.
Orientering
: wędrówki
na orientację, nocne wyprawy, „czytanie mapy”, nauka
posługiwania się busolą, odnajdywanie północnego
kierunku, ustalanie najkrótszej drogi do celu, wyzna-
czanie azymutów.
Wycieczki piesze i rowerowe
: szla-
kami i duktami leśnymi tej części wybrzeża.
Obóz paintballowo – dywersyjny
„Misja Specjalna” (10-14 lat), (14-18 lat)
Spróbuj rozgrywek paintballowych w różnorodnych
formach i poczuj się jak AS wywiadu podczas trudnej
misji. W programie:
pole paintballowe
: szybkie, dy-
namiczne rozgrywki paintballowe („Eskorta VIP-a”,
„Zdobycie bazy wroga”, „Potyczka o flagę” ) w pa-
rach i drużynach na specjalnie przygotowanym polu
wyposażonym w konstrukcje z opon i inne sztuczne
przeszkody.
Woodsball
: szereg gier leśnych połączo-
nych z wykonywaniem specjalnych zadań o różno-
rodnych scenariuszach militarnych („Obrona Fortu”,
„Zasadzka”, „Sabotaż”, „Walka o zrzut”).
Speedball
:
niezwykle dynamiczne rozgrywki w terenie z dmu-
chanymi przeszkodami, gry w tandemie, grupach
2-, 3- i 5-osobowych; zajęcia poprzedzi omówie-
nie taktyki dostosowanej do wielkości grup, fabuły
rozgrywki i jej czasu. Każdy uczestnik dostanie na
czas zajęć karabinek paintballowy, mundur, maskę
oraz kamizelkę ochronną. Dla chętnych dodatko-
wo rękawice i ochraniacz na krtań.
Przez cały obóz
uczestnik ma do dyspozycji 800 kul. Dywersja
: nie-
widoczne poruszanie się za linią wroga, obserwacja
obiektów i zbieranie informacji o polu walki, bezgło-
śne poruszanie się w nocy, maskowanie i kamuflaż,
wywoływanie chaosu w szeregach wroga, wtapianie
się w tłum, rozminowywanie terenu (atrapy min) za
pomocą elektronicznego wykrywacza metalu i macek
saperskich, zabezpieczanie broni podczas przeprawy
przez wodę, desant pontonowy, różne rodzaje nawią-
zywania łączności, komunikowanie się gestami na
polu walki.
Survival
: budowa tratw i przeprawy na
dętkach, pozyskiwanie i uzdatnianie wody do picia,
budowa obozowisk, rozpalanie ognia różnymi meto-
dami, typy ognisk, gaszenie i kamuflaż ogniska, noc-
leg w szałasach, biwak w lesie i samodzielne przy-
gotowywanie posiłków na biwakach.
Strzelectwo
:
strzelanie z łuków i proc oraz krótkiej i długiej broni
pneumatycznej do tarcz i celów ruchomych.
„Misja
dywersanta”
: 24 godzinne zajęcia w lesie – paintball
nocny z użyciem latarek i kamizelek odblaskowych
oraz wykorzystaniem efektów świetlnych i dźwię-
kowych;
MilSim paintball
– długi rozbudowany
scenariusz z misjami pobocznymi i maskowaniem
osobistym i broni. Obóz polecamy entuzjastom
paintballa, którzy oprócz różnych form tej zabawy
chcą sprawdzić się i spróbować sił w działaniach dy-
wersyjnych.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową
chustę.
Obóz rekreacyjny
„Wakacyjny Luz” (10-14 lat), (14-18 lat)
Najpierw wypoczynek i rekreacja na plaży
– jak przystało na mistrzowskie wakacje. Potem:
zajęcia integracyjne
: wymagające bystrości umysłu,
sprawności fizycznej i kreatywności, zajęcia zespala-
jące grupę, umożliwiające nawiązanie więzi między
uczestnikami i ułatwiające ich późniejszą współpracę.
„Dąbkowicka olimpiada”
: (na plaży, w lesie i na te-
renie ośrodka) – wyścigi w workach, na szczudłach
i nartach wieloosobowych, siatkówka plażowa, slalom
na rowerze, turniej kometki, ringo i kręgli.
„Wodne
szaleństwo”
: „mokra siatkówka”, zabawy na dętkach,
przeciąganie liny o 4 końcach, aerobik w wodzie
i na plaży, wycieczka pontonowa po Jeziorze Buko-
wo, współzawodnictwo w 3 osobowych „Spodniach
Clowna”.
Gry i zabawy terenowe
: „Pogoń”, „Po-
szukiwacze skarbów”, „Ocalić lotnika”, „Orientacja
w królestwie”.
Turnieje sportowe
: koszykówka, piłka
nożna, tenis stołowy.
Noc filmowa
: przegląd filmów
z niespodziankami.
Obóz Ratowniczy z kursemPCK
„Na Ratunek” (10-14 lat), (14-18 lat)
Jeżeli chcesz na wakacjach czuć się jak
ratownik ze „Słonecznego Patrolu”, a po nich wygry-
wać w szkole wszystkie zawody w udzielaniu I pomo-
cy to jedź na ten obóz! Podszkolisz też na nim swoje
umiejętności pływackie i przeżyjesz kilka naprawdę
niesamowitych przygód! Ukończysz
kurs pierwszej
pomocy
: realizowany przez cały obóz. Zaliczysz:
RKO
– zajęcia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej
u dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia z wykorzysta-
niem profesjonalnego sprzętu.
AED
– nauka obsługi
automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
Zasady
i etapy udzielania pierwszej pomocy
– zapozna-
nie z regułami udzielania pierwszej pomocy, nauka
radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu
i życiu, nauka rozmawiania z poszkodowanymi, zbie-
rania wywiadu, poznanie metod wzbudzania zaufania
u poszkodowanych. Opatrywanie ran i
tamowanie
krwotoków.
Postępowanie
w przypadku zagrożenie
zdrowia i życia. Weźmiesz też udział w innych zaję-
ciach! Będą to
warsztaty z charakteryzacji i pozoracji
:
nauka robienia sztucznych ran, szkolenie jak wczuć się
w rolę poszkodowanego, symulacje wypadków, udzie-
lanie pomocy nocą i w trudnych warunkach tereno-
wych, konstruowanie noszy polowych i transport po-
szkodowanego, improwizacja w I pomocy.
Elementy
ratownictwa wodnego
: udzielanie pomocy na wodzie
przy wykorzystaniu bojek ratunkowych, rzutek aseku-
racyjnych i innego sprzętu ratownikówWOPR; nauka
Projekt Plaża
Dąbki