Page 43 - obozy-2018

Basic HTML Version

Morska przygoda
www.almatur.pl
organizator: Almatur Łódź
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Dziwnówek
to nadmorska miejscowość wypoczyn-
kowa, położona na Mierzei Dziwnowskiej oddzie-
lającej Morze Bałtyckie od Zalewu Kamieńskiego,
oddalona o 8 km od Kamienia Pomorskiego i 20
km od Międzyzdrojów. Tutaj adrenalina nie opuści
Cię ani na krok. Będziesz mógł spróbować swoich
sił w paintballu, sprawdzić się w zajęciach z ASG,
zagrać mecz na boisku „Mega-piłkarzy” lub szukać
ukrytych skarbów wykrywaczem metalu. Zamiesz-
kasz w ośrodku
„Zielona noc”
(dawniej „Marcel”)
składającym się z 21 drewnianych domków campin-
gowych typu „Szałas” i budynku murowanego z ja-
dalnią, położonych na oświetlonym i ogrodzonym
terenie. Każdy domek to dwa 3-osobowe pokoje na
parterze oraz pokój 4-osobowy na piętrze. Każdy
pokój ma niezależne wejście i własną łazienkę.
Do
Twojej dyspozycji
: jadalnia, świetlica ze sprzętem
dyskotekowym, sala bilardowa, tenis stołowy, boisko
do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki,
plac zabaw oraz krąg ogniskowy. Zasmakuj
ką-
pieli
w morzu pod opieką ratowników wodnych,
wycieczek pieszych i rowerowych
oraz ognisk
w miłej atmosferze. Czeka Cię program wspól-
ny dla wszystkich obozów, który będzie dopiero
wstępem do największej przygody Twojego życia.
Zajęcia sprawnościowe
: zaprawy poranne, musz-
tra, marszobiegi, wyścigi w workach, na szczudłach
i wieloosobowych nartach, zajęcia gimnastyczne na
plaży.
I pomoc
: symulacja akcji ratunkowej na wo-
dzie, konstruowanie noszy, udzielanie pomocy oraz
transport rannego w trudnych warunkach tereno-
wych oraz w wodzie.
Terenoznawstwo
: „czytanie
mapy”, nauka posługiwania się busolą, odnajdywa-
nie północnego kierunku z układu gwiazd, wędrów-
ki na orientację, nocne podchody, zaawansowane
gry terenowe.
Dyskoteki
: z karaoke.
Gry
: z wyko-
rzystaniem konsoli Playstation.
Wypad
: na kryty
basen w sąsiednim ośrodku „Jantar”.
ASG– „BraterstwoBroni” (12-15 lat), (15-18 lat)
Obóz dla fanów wojskowości, zarówno dla
tych co brali już udział w rozgrywkach ASG, jak i dla
tych, którzy chcą dopiero spróbować w nich swoich
sił.
ASG: (Air Soft Gun)
– zajęcia z użyciem broni
skonstruowanej w celu realnego odwzorowania pola
walki (repliki broni ASG to
wierne kopie orygina-
łów
, pod względem wielkości, szczegółów i ciężaru);
ćwiczenie taktyki walki w warunkach będących wier-
nym odtworzeniem prawdziwych działań wojennych:
szkolenie z zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej ob-
sługi replik broni, podstawy działania w lesie, strze-
lanie dynamiczne do celu stałego i ruchomego, różne
pozycje strzeleckie i właściwa postawa podczas strze-
lania, poruszanie się w terenie w szykach bojowych,
komunikacja niewerbalna i sygnały dowodzenia, reali-
zacja różnych scenariuszy ASG („Team Deathmatch”,
„Capture the Flag”, „Search and Destroy”, ochrona
VIP-a, konwojowanie rannego, przemarsz przez teren
wroga, działanie na tyłach wroga, zasadzka i podstawy
działań snajperskich); część zajęć prowadzona będzie
nocą.
Zielona taktyka
: zasady prowadzenia działań na
otwartym terenie; natarcie krótkimi skokami, formacje
patrolowe, kamuflaż, reakcja na kontakt ogniowy i ze-
rwanie kontaktu, przejścia przez drogę lub skrzyżowa-
nie, działania dywersyjne na tyłach wroga.
Czerwona
taktyka
: zasady ratownictwa na polu walki; ewakuacja
rannego różnymi sposobami, opatrywanie ran postrza-
łowych i innych urazów powstających podczas działań
wojennych; zawartość apteczki indywidualnej żołnie-
rza; składanie meldunku MEDEVAC.
Samoobrona
i walka wręcz
: nauka podstaw wojskowego systemu
walki wręcz, obrona przed atakiem i szantażem no-
żem, pałką i bronią palną, wychodzenie z duszeń.
Zajęcia strzeleckie
: strzelanie zza różnych przeszkód
terenowych,ogień zaporowy, postępowanie przy zacię-
ciu się broni, strzelanie do celu stałego i poruszającego
się, postawy strzeleckie, turnieje strzeleckie z wyko-
rzystaniem broni pneumatycznej.
Szyfrowanie
: nauka
różnych rodzajów szyfrowania oraz posługiwania się
alfabetem Morse’a i alfabetem fonetycznym (NATO).
Zajęcia inżynieryjno-saperskie
: poznanie budowy
i działania granatów różnych typów, rzut granatem,
budowa okopów, zakładanie pola minowego, przejście
przez pole minowe, rozminowywanie terenu przy uży-
ciu wykrywaczy metali i macek saperskich.
OPBMR
:
obrona przeciwko broni masowego rażenia, zakłada-
nie maski przeciwgazowej na czas, strzelanie w ma-
skach przeciwgazowych z broni pneumatycznej, zakła-
danie i zajęcia w odzieży przeciwchemicznej.
Punkty
kontrolne
: zasady działania na punktach kontrolnych
(checkpoint), przeszukiwanie, obezwładnianie i aresz-
towanie podejrzanego.
Survival militarny
: podstawo-
we czynniki i psychologia przetrwania, pozyskiwanie
i uzdatnianie wody do picia, niewidoczne obozowisko
i sztuka kamuflażu, rozpalanie ognisk w różnych wa-
runkach, budowa noszy, nocne warty przy ognisku.
AK-47Kałasznikow
: zasada działania, zawody w roz-
kładaniu, składaniu broni i ładowaniu magazynków na
czas; nauka celowania, przeładowywania i oddawania
„suchych strzałów”
(broń pozbawiona jest cech bojo-
wych). Pokaz wyposażenia wojskowego
: zapoznanie
się i nauka obsługi replik karabinków AKM, AKMS,
M4, L85, karabinu maszynowego M249 oraz granat-
ników przeciwpancernych AT4 i M72 LAW; moż-
liwość przymierzania mundurowania i wyposażenia
różnych armii i formacji wojskowych.
„Wpotrzasku”
:
nocna gra terenowa, której fabuła i zarys działań będą
zależały od wieku i sprawności uczestników oraz
warunków pogodowych; zakończy ją rozdanie
„nie-
śmiertelników”
– dowodu przynależności do
„Bra-
terstwa Broni”.
Adventure & Survival Kids„Mali Odkrywcy”
(8-13 lat)
10 różnych przygód
podczas jednego obozu!!!
Każdego dnia możesz być kimś innym, a po powro-
cie do domu będziesz już wiedział co jest najfajniejsze
dla Ciebie!!! Powiesz kolegom, że survival i przygo-
da to dla Ciebie codzienność!
Mały Strzelec
: strze-
lanie (pod nadzorem wychowawców/instruktorów)
Dziwnówek
43
Polska