Page 52 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
52
www.almatur.pl
organizator: Almatur Katowice
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Jeśli lubisz ruch i wysiłek fizyczny to przyjedź do
Mrzeżyna
– nadmorskiej miejscowości położonej nad
jeziorem Resko. Tutaj zarówno chłopcy, jak i dziew-
czyny znajdą odpowiednią dla siebie aktywność, a za-
jęcia specjalistyczne przeplatać się będą z rekreacją
i zabawą. A to wszystko pod opieką instruktorów
i wychowawców (ratowników wodnych, podoficerów
Wojska Polskiego, instruktorów paintballa, samoobro-
ny, survivalu, wspinaczki i strzelectwa) z zastosowa-
niem sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo (uprzę-
że asekuracyjne, kaski, gogle, maski i kamizelki). Poza
zajęciami z wybranego obozu czekają na Was atrakcje
wspólne dla wszystkich:
podstawy terenoznawstwa
„czytanie z gwiazd”, odnajdywanie kierunku, użycie
busoli i wyznaczanie azymutów, wędrówki na orien-
tację, nocne przemarsze, komunikowanie się w terenie;
pierwsza pomoc
– niesienie pomocy na polu walki,
konstruowanie noszy, transport rannego w warun-
kach bojowych, symulacja akcji ratunkowej na lądzie
i wodzie, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran;
zajęcia sprawnościowe
– zaprawy poranne, musztra,
zajęcia na siłowni, tory przeszkód, marszobiegi;
plażo-
wanie i kąpiele
w morzu oraz na basenie kąpielowym;
ogniska
z pieczeniem kiełbasek, a dla chętnych wiele
innych „szalonych” zajęć rozrywkowych. Dodatkowo
jeśli wybierzesz obóz: „Młody Komandos”, „Militarna
przygoda”, „Oddział weteranów”, snajperski lub ASG
czekają Cię też zajęcia z
AK-47Kałasznikow
– zasady
działania karabinu, zajęcia z rozkładania broni, zawody
w szybkości składania broni i ładowania magazynków
(broń pozbawiona jest cech bojowych);
strzelectwo
sytuacyjne z krótkiej broni strzeleckiej, z elementami
stresu i z użyciem repliki pistoletu WALTER P99;
walka wręcz
– sposoby obezwładniania uzbrojonego
napastnika, walka gumowymi atrapami broni, zasady
poruszania się w walce, techniki jednostek specjalnych.
Obozy polecamy wszystkim fanom wojskowości, lu-
biącym wysiłek fizyczny i rywalizację.
Młody Komandos (8-13 lat)
Obózmilitarny dla najmłodszych.Na uczestników
czeka mnóstwo zabawy i ciekawych zajęć.
Musztra
na wesoło
: nauka podstaw musztry i „wojskowej dys-
cypliny” w formie dobrej zabawy.
Pokaz wyposażenia
wojskowego
: nauka obsługi replik karabinków
AKM,
AKMS,M4, L85
, karabinu maszynowego oraz granat-
ników przeciwpancernych, przymierzanie umunduro-
wania i wyposażenia różnych armii i formacji.
Zajęcia
saperskie:
budowa prowizorycznych mostów, rozmi-
nowywanie terenu za pomocą elektronicznego wykry-
wacza metali i macek saperskich; wykonywanie zadań
w maskach przeciwgazowych.
Militarny samochód te-
renowy
: przejażdżki leśnymi drogami, maskowanie po-
jazdu – ruchomego stanowiska
KM
, ewakuacja rannego
z pola walki.
Taktyka zielona
: nauka zasad przetrwania
(budowa schronienia, rozpalanie ognia, pozyskiwanie
i uzdatnianie wody do picia, nocny biwak).
Paintball dla
najmłodszych: SplatMaster
– bardzo bezpieczna forma
paintballa (kulki o mniejszym kalibrze i broń sprężynowa
o mniejszej sile wylotowej); każdy dostanie na czas zajęć
karabinek paintballowy,mundur, rękawice,maskę, ochra-
niacz na krtań oraz kamizelkę ochronną.
Gry terenowe
:
strategiczne zabawy (dzienna i nocna) z „testem odwagi”
i „testem charakteru”.
Fort Rogowo
: aktywne poznanie
ekspozycji samolotów wojskowych (LIM2, TS11 Iskra,
SU22, J22 Iryda, śmigłowiec Alouette); przejazd tere-
nowy amerykańskimi ciężarówkami wojskowymi serii
M-Track
używanymi przez armię amerykańską podczas
walk wWietnamie i Iraku.
Militarna przygoda (13-15 lat), (16-18 lat)
Manewry taktyczne
(z użyciem
broni
paintballowej
): dynamiczne scenariusze wymagające
współpracy w drużynie i w parach (odbicie zakładni-
ka, zdobywanie umocnień wroga, walka o zrzut). Na
czas zajęć uczestnicy dostaną marker paintballowy
(replika karabinka M-4), mundur, rękawice, maskę,
ochraniacznakrtańorazkamizelkęochronną.
Symulacje
pola walki
: (z użyciem
broni ASG
), z wykorzystaniem
efektów pirotechnicznych (repliki broni ASG to wierne
kopie oryginałów, pod względem wielkości, szczegó-
łów i ciężaru); ćwiczenie poruszania się, ubezpieczania
partnerów, taktyki dostosowanej do terenu i celu misji;
na czas zajęć uczestnicy dostaną replikę ASG i okulary
ochronne.
Pokaz wyposażenia wojskowego
: nauka ob-
sługi karabinków:
AKM, AKMS,M-4, L-85
, karabinu
maszynowego oraz granatników przeciwpancernych;
przymierzanie umundurowania i wyposażenia różnych
armii i formacji wojskowych.
S.E.R.E: przetrwanie
w strefie wysokiego zagrożenia wykryciem (schronie-
nie przejściowe, rozniecanie ognia, zdobywanie wody
i pożywienia);
przenikanie
(gubienie tropu, maskowa-
nie osobiste, przekraczanie linii wroga);
opór i izolacja
(elementy niewoli i ucieczka).
Ćwiczenia saperskie
i inżynieryjne
: rozminowywanie terenu za pomocą
macek saperskich i wykrywaczy metali, pokonywa-
nie zapór przeciwpiechotnych, wykonywanie okopów
i montaż siatek maskujących.
Zwiad wojskowy
: obser-
wacja obiektów na polu walki, szyfrowanie wiadomo-
ści, poruszanie się na terytorium wroga, sporządzanie
szkiców terenu.
Techniki interwencyjne
: bezpieczne
podejście do samochodu, wyciąganie kierowcy z auta,
użycie kajdanek i pałki tonfa, transportowanie zatrzy-
manego.
Trening sprawnościowy i wytrzymałościowy
:
pokonywanie wojskowego toru przeszkód, bieg w peł-
nym oporządzeniu, desant z pontonów, rzut granatem
(atrapa), pływanie z karabinem nad głową, nocny marsz
szykiem patrolowym.
Killing House
: ćwiczenie dzia-
łania w budynku, „czyszczenie pomieszczeń”, zajęcia
w umeblowanych salach z użyciem broni paintballowej
typu „SplatMaster”umożliwiającej w bezpieczny sposób
oddawanie strzałów z bliskiej odległości.
Test Koman-
dosa
: całodniowe zajęcia fizyczne wzorowane na testach
do jednostki Navy Seals, czy polskiej „Selekcji” (dosto-
sowane do wieku i możliwości uczestników).
Taktyka
zielona
: szyki patrolowe, poruszanie się w terenie,
pozycje obronne, wykonywanie zadań pod ostrzałem.
T
echniki linowe
: zasady asekuracji, zjazdy na linach
z drzew i budynków.
„Military Camp”
: 24 godzinna
misja w samodzielnie przygotowanym obozie polowym.
Rozkładanie namiotów i zasiek, tworzenie łóżek, nocne
warty, gotowanie na ogniu, militarny spływ pontonowy
w oporządzeniu taktycznym rzeką Regą.
Obozy militarne pełne mocnych wrażeń
Mrzeżyno