Page 66 - obozy-2018

Basic HTML Version

www.almatur.pl
organizator: Almatur Katowice
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Zapraszamy na aktywne wakacje w samym sercu
Borów Tucholskich, do Zamrzenicy – małej osady
nad brzegiem Jeziora Koronowskiego. Będziesz miał
możliwość bliskiego kontaktu z naturą, a różnorod-
ne zajęcia obozowe dostarczą Ci niezapomnianych
wrażeń. Będą one prowadzone pod bacznym okiem
wykwalifikowanych instruktorów i wychowawców
(ratowników wodnych, członków PZW, instrukto-
rów strzelectwa, survivalu, paintballa i samoobrony)
z zastosowaniem elementów zapewniających bez-
pieczeństwo (uprzęże asekuracyjne, kaski, kamizelki,
gogle, maski ochronne, mundury, rękawice). Poza
zajęciami specjalistycznymi czekają na Was również
atrakcje wspólne dla wszystkich obozów:
wędrówki
piesze i rowerowe
duktami leśnymi Borów Tuchol-
skich,
zajęcia sportowe i rekreacyjne
– plażowanie
i kąpiele w jeziorze, kajaki i rowery wodne, turnieje
sportowe, zaprawy poranne, ogniska z pieczeniem
kiełbasy, gitarą i gawędami, dyskoteki,
„wakacyjne
kino”
– filmy mniej lub bardziej zwariowane,
tereno-
znawstwo
– „czytanie mapy”, odnajdywanie północ-
nego kierunku, nauka posługiwania się busolą, wę-
drówki na orientację, wyznaczanie azymutów, nocne
podchody,
strzelectwo
– strzelanie z łuków i proc
oraz krótkiej i długiej broni pneumatycznej (także
z wykorzystaniem celowników optycznych),
pierw-
sza pomoc
– opatrywanie ran, wzywanie pomocy,
konstruowanie noszy, transport rannego, symulacja
akcji ratunkowej, gra samarytańska sprawdzająca
zdobytą wiedzę. Poza tym (z wyjątkiem obozów
Mały Farmer i Wędkarskiego):
techniki linowe
nauka wiązania węzłów i zasad asekuracji, pokony-
wanie mostów linowych, zjazdy na linie, wspinaczka,
po skrzynkach i sieci wspinaczkowej.
Sztuka przetrwania (12-14 lat), (15-18 lat)
Survival
to sztuka przetrwania w trudnych
warunkach terenowych oraz atmosferycznych. Przed
Tobą nauka budowy schronienia oraz jegomaskowania.
Poznanie sposobów rozpalania ognia, zdobywania
i uzdatniania wody do picia. Tajniki „leśnej kuchni”,
zdobywanie pożywienia, leśne zioła i przyprawy, roz-
poznawanie tropów dzikich zwierząt. Budowa pod-
stawowych narzędzi, broni i pułapek niezbędnych
do przetrwania.
Survival wodny
: budowanie tratw,
przeciwdziałanie wychłodzeniu, „wędka z niczego”,
sposoby wzywania pomocy na wodzie.
Ratownictwo
survivalowe
: sposoby odkażania i przyspieszania
gojenia się ran i skaleczeń, metody improwizowa-
ne w pierwszej pomocy, transport rannego w trud-
nych warunkach.
Sztuka kamuflażu
: maskowanie
indywidualne i drużynowe w lesie, na polanach
i w budynkach.
Całodobowa wyprawa survivalowa
:
z noclegiem „pod gołym niebem” na wyspie i przepra-
wami przez bagna i jezioro.
Test Gryllsa
: dwudnio-
wa, survivalowa eskapada w teren leśny z noclegiem
na specjalnie przygotowanych, wiszących platformach
oraz spływem na dętkach rzeką Brdą.
Śladami Beara
Gryllsa
: dwudniowa, strategiczna gra terenowa (pod-
sumowanie obozu) – uczestnicy wykorzystają nabyte
wcześniej umiejętności, sprawdzą się w samoorgani-
zacji i kreatywności. Przez cały obóz uczestnik będzie
kompletował własny zestaw survivalowy.
ASG „Siły specjalne” (12-14 lat), (15-18 lat)
ASG
:
(Air Soft Gun)
– zajęcia z użyciem
wiernych kopii broni pozwolą ćwiczyć taktykę walki
w warunkach podobnych do prawdziwych działań wo-
jennych.
Zajęcia ASG
: nauka obsługi broni, ubezpie-
czanie partnerów, komunikacja między sekcjami bo-
jowymi, sygnały dowodzenia, dostosowywanie taktyki
walki do terenu działań.
Zajęcia militarne
: musztra,
zaprawy poranne, poruszanie się w szyku patrolo-
wym i marszowym, techniki kamuflażu, patrolowanie
terenu, postępowanie w terenie skażonym, zajęcia
z łączności, pokonywanie militarnego toru przeszkód
OSF.
AK-47 Kałasznikow
: zasady działania karabi-
nu, zajęcia z rozkładania i składania, przeładowywania
i celowania, zawody w szybkości składania broni i ła-
dowania magazynków, w tym z zawiązanymi oczami
(broń pozbawiona jest cech bojowych).
Taktyka zie-
lona
: prowadzenie działań w terenie niezurbanizowa-
nym.
Taktyka czarna
: wchodzenie do pomieszczeń,
przeszukiwanie ich, postępowanie z zakładnikiem,
komunikacja niewerbalna i sygnały dowodzenia.
CQB
: przygotowanie i zrealizowanie misji odbicia
zakładnika uwięzionego w budynku w oparciu o zdję-
cia satelitarne, plany sytuacyjne i rekonesans.
Taktyka
niebieska
: desant wodny z użyciem łodzi i pontonów,
maskowanie łodzi, prowadzenie ognia z wody.
Zaję-
cia inżynieryjno-saperskie
: budowa okopów, szczelin
przeciwlotniczych i stanowisk ogniowych, rozmi-
nowywanie dróg i mostów z wykorzystaniem macek
saperskich.
Strzelnica ASG
: ćwiczenie postaw strze-
leckich, taktycznej wymiany magazynków i strzelania
z ręki niedominującej.
Samoobrona
: podstawy walki
wręcz, obezwładnianie uzbrojonego napastnika, wal-
ka w stójce i parterze.
Survival
: nauka przetrwania
w trudnych warunkach, przeprawy przez rzeki i ba-
gna, budowa tratw, nocleg w szałasach, zdobywanie
pożywienia, pozyskiwanie wody do picia, transport
i zabezpieczenie sprzętu na wodzie.
Pokaz wypo-
sażenia wojskowego
: nauka obsługi różnych typów
karabinków, karabinu maszynowego i granatników
przeciwpancernych; przymierzanie umundurowania
i wyposażenia różnych armii i formacji wojskowych.
„Operacja MOST”
: dwudniowa, terenowa gra stra-
tegiczna – wykorzystanie nabytych umiejętności mi-
litarnych (zwiad, dywersja na zapleczu wroga, budowa
fortyfikacji obronnych i stanowisk obserwacyjnych;
część zajęć realizowania będzie nocą.
Każdy uczest-
nik otrzyma na czas obozu: atrapę broni, menaż-
kę, manierkę, maskę przeciwgazową, pasoszelki,
chlebak wojskowy, łopatkę piechoty, pałatkę oraz
hełm, a na zakończenie blaszki identyfikacyjne.
Od uczestników oczekiwana jest dobra sprawność
fizyczna i kondycja ze względu na większą niż na
innych obozach intensywność zajęć (kilka nocnych
wypadów z przemarszami). Zajęcia prowadzone
będą w systemie małych grup – zgodnie ze strukturą
wojskową.
Leśna przygoda w Borach Tucholskich
Zamrzenica
66
Polska