Page 72 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
72
www.almatur.pl
organizator: Almatur Łódź
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Borne Sulinowo
oraz przyległy poligon, który rozciąga
się aż do „miasta widma” Kłomina, zawsze owiane było
tajemnicą. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwa-
gę historię miasta i okolicy. Dwóm wielkim armiom
(niemieckiej i radzieckiej), które władały tu poprzed-
nio, zupełnie nie zależało na reklamie swoich poczy-
nań. Choć wojska radzieckie oficjalnie nie posiadały
w Polsce rakiet strategicznych z głowicami atomowy-
mi, to w pobliżu poligonu pozostały po nich potężne
silosy rakietowe, w których najprawdopodobniej było
to „nieistniejące” uzbrojenie. To i wiele innych faktów
powoduje, że atmosfera tajemniczości towarzyszącą
miastu nie przemija i co jakiś czas wraca z nową siłą.
Kompleks ośrodków, w których będziecie zakwate-
rowani, położony jest w lesie, niedaleko jeziora Pile
.
W okolicy znajdują się boiska ze sztuczną nawierzch-
nią do koszykówki i piłki nożnej, boisko do siatkówki
plażowej oraz doskonale wyposażona hala sportowa
z kilkoma salami, a także mały kryty basen.
Po inten-
sywnym szkoleniu nie zabraknie czasu na plażowanie
nad czystym jeziorem.
Ponadto zorganizowane zo-
staną nocne podchody, zawody w terenie, na stadionie
lub w hali sportowej. W wolnej chwili
grupa zwiedzi
bunkry Wału Pomorskiego, przejedzie wojskowymi
środkami transportu po okolicznych poligonach.
Po-
ziom adrenaliny wzrośnie podczas ćwiczeń elementów
musztry,
zajęć strzeleckich
, a także podczas marszu
z elementami survivalu. Dzień zakończymy wieczor-
kiem przy muzyce bądź ogniskiem.Z nami nie będziesz
się nudzić, a wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje
ciekawe i niezapomniane chwile. W terminie 16-19.08
w Bornym Sulinowie odbywa się XVMiędzynarodowy
Zlot Pojazdów Militarnych.
ASG - zostań komandosem (12-18 lat)
Jeśli chcesz doświadczyć dreszczu emocji
i poczuć się jak na polu walki – to miejsce właśnie dla
Ciebie! Zostaniesz rekrutem, który pod okiem profe-
sjonalnych instruktorów zostanie przeszkolony w za-
kresie:
musztry, survivalu
(nauczysz się jak przetrwać
w lesie),
orientacji w terenie
, poznasz budowę oraz
dowiesz się jak prawidłowo
serwisować replikę
,
by służyła dobrze przez długie lata. To tu będziesz
mógł sprawdzić się w czasie przygotowywania posił-
ków w warunkach polowych. Podczas zajęć z byłymi
i aktywnymi wojskowymi na pewno nie będziesz się
nudził! Realizowane będą:
zielona taktyka
(walki
w otwartym terenie – zarówno leśnym jak i pustyn-
nym, jest to podstawa szkolenia wojskowego, zawiera
w sobie zagadnienia takie jak np. formacje patrolowe,
sposoby patrolowania terenu, „zakładanie” zasadzek,
pokonywanie przeszkód terenowych w formacjach,
poruszanie się po terenach leśnych),
elementy czar-
nej taktyki, GPS i łączność.
Zgłębimy zagadnienia
pirotechniczne
i odbędziemy
szkolenie snajperskie.
Wszystkie elementy realizowane będą podczas wielu
scenariuszowych strzelanek.
Nie zabraknie również
eskapad pojazdami militarnymi. To wszystko sprawi,
że spędzisz z nami niezapomniane chwile!
Zielony Garnizon ASG (12-18 lat)
Uczestnicy obozu realizują programu obozów
ASG.
Zakwaterowani będą w namiotach wojskowych
typu NS z łóżkami polowymi (w namiocie podłoga
z PCV). Prysznice i WC w znajdującym się obok pa-
wilonie sanitarnym. Dla bezpiecznego złożenia cen-
nych rzeczy osobistych, uczestnikom udostępnione
zostanie zamykane pomieszczenie.
Obóz kajakowo-rowerowy (12-18 lat)
Trasy rowerowe oraz odcinki spływu ułożone
są tak, aby zapewnić komfort uczestnikom. Naszą
propozycje adresujemy do młodych ludzi, chcących na
rowerze i z wiosłem w dłoni zwiedzić ciekawe i pełne
tajemnic tereny. Przewidziane są
wycieczki rowero-
we,
podczas których będzie można zobaczyć: jedno
z największych w Europie wrzosowisk – Wrzosowi-
ska Kłomińskie, supertajną bazę wyrzutni rakiet SS,
wymarłe miasto Kłomino.
Podczas spływów grupa
przepłynie
szlakiem rzeki Piławy
– największego
dopływu Gwdy. Spływ rozpocznie się z jeziora Pile,
skąd przez wiele mniejszych jezior dopłyniemy do
Nadarzyc, a przy odpowiednich warunkach atmosfe-
rycznych oraz stanie psychofizycznym uczestników, aż
do Szwecji. Szlak można zaliczyć do bardzo malow-
niczych i ciekawych krajoznawczo. Jego niewątpliwą
atrakcją są elementy niemieckiej linii obronnej, zwanej
Wałem Pomorskim.
W czasie trwania spływu grupa
otrzyma prowiant, a każda noc spędzana będzie w wy-
godnym łóżku hotelowego pokoju. Uczestnicy poza
pływaniem kajakami i jazdą na rowerze realizują pro-
gram wspólny dla wszystkich obozów.
Obóz szkoleniowy na patent sternika
motorowodnego (14-18 lat)
Jeżeli pasjonują Cię sporty motorowodne to
masz niepowtarzalną okazję uczestnictwa w szkoleniu
przygotowującym do egzaminów na
patent sternika
motorowodnego
lub licencję na holowanie narciarza
wodnego i innych obiektów pływających (banany,
koła, itp.). Podczas trwania obozu, poza zajęciami
wspólnymi, będziesz uczestniczyć w kilkudniowym
szkoleniu zgodnym z wytycznymi Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, które za-
wiera
teorie i naukę pływania łodziami motorowy-
mi
z silnikami od 10 kM do 60 kM, oraz skuterem
wodnym.
Szkolenie kończy się egzaminemna patent
sternika motorowodnego
– PZMiNW. Szkolenia
prowadzone są przez doświadczoną kadrę posiadającą
uprawnienia instruktorskie PZMiNW. Patent upraw-
nia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach
śródlądowych oraz po wodach morskich w strefie do 2
mil morskich od brzegu, w porze dziennej.
Uczestnik
musi mieć ukończony 14 rok życia, pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych oraz jedno zdję-
cie. Koszt egzaminu – 150 zł (opłata na miejscu).
Poza szkoleniem uczestnicy realizują program wspól-
ny dla wszystkich obozów. Ponadto: całodzienny
marsz z elementami survivalu (nauczysz się jak prze-
trwać w lesie) i technik musztry wojskowej (będziesz
mógł poczuć się jak rekrut) oraz wycieczki kajakiem
i rowerem. Podczas tych zajęć będziesz miał okazję
poznać piękno okolicy wraz z jej tajemnicami.
Poligonowa przygoda
Borne Sulinowo