Page 82 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
82
www.almatur.pl
organizator: Almatur Opole
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Zapraszamy Was do Ciechocinka, gdzie udowodnimy,
że dbanie o zdrowie nie musi być uciążliwe i nudne.
Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy im. dr Markiewi-
cza to całkowicie zmodernizowany obiekt dla dzieci
i młodzieży. Może się on pochwalić atrakcyjną lokali-
zacją w kompleksie zieleni, tuż przy samych tężniach
solankowych. Na terenie obiektu znajduje się boisko
do gry w piłkę oraz plac zabaw. Pod względem pro-
filu działalności jest to ośrodek unikatowy w skali
kraju, wyspecjalizowany w zakresie leczenia: otyłości,
chorób górnych dróg oddechowych, dysfunkcji na-
rządu ruchu, chorób układu nerwowego oraz chorób
reumatoidalnych. Uczestnicy wyjazdu otoczeni są nie
tylko profesjonalną opieką lekarską, ale również opieką
wychowawców, psychologa oraz dietetyka. Dzięki no-
woczesnej bazie zabiegowej na miejscu wykonywane
są zabiegi kinezyterapeutyczne, borowinowe, fizykote-
rapeutyczne,masaże, inhalacje, zabiegi, kąpiele w wan-
nach i basenie solankowym.
Pobyt odchudzająco-rehabilitacyjny (10-16 lat)
Wakacje to najlepszy okres do podejmowania
wyzwań do pracy nad sobą. Zapraszamy Was do Cie-
chocinka, gdzie w dobrym towarzystwie łatwiej podej-
mować trudne wyzwania. Już co piąte dziecko w wieku
szkolnym ma problem z nadwagą lub otyłością. Dla
poprawy zdrowia proponujemy 3 zabiegi lecznicze
dziennie (oprócz niedziel i świąt), zaordynowanych
przez lekarza specjalistę.Dużą rolę upatrujemy w edu-
kacji prozdrowotnej, dlatego zaprosimy Was na cieka-
we prelekcje na temat wpływu zdrowego odżywiania
na zdrowie i rozwój człowieka. Sporą motywacją będą
również pogadanki z psychologiem i dietetykiem.
Ponadto zaproponujemy bardzo ciekawy program wa-
kacyjnej przygody m.in. zwiedzanie z przewodnikiem
Ciechocinka tramwajem konnym, dyskoteki, gry, za-
bawy, konkursy oraz ognisko. Nasza oferta obejmuje
spacery zdrowotne, wycieczki piesze, marszobiegi pod
tężniami. Na zakończenie pobytu otrzymacie zale-
cenia dietetyczne do domu – indywidualny jadłospis
opracowany przez naszego dietetyka.
Pobyt rehabilitacyjno-leczniczy dotyczący
wad postawy i narządów ruchu (10-16 lat)
Zapraszamy na pobyt leczniczo-rehabilitacyjny
wad postawy i narządu ruchu, dzieci i młodzież z wszel-
kimi skrzywieniami kręgosłupa, ale również z wadami
narządu ruchu. Statystyki są alarmujące - ponad 80
procent dzieci ma płaskostopie, koślawe kolana i krzy-
wy kręgosłup! Nasza oferta obejmuje także rehabilitację
pourazową np. po złamaniach, skręceniach. Dla popra-
wy zdrowia proponujemy 3 zabiegi lecznicze dziennie
(oprócz niedziel i świąt), zaordynowanych przez lekarza
specjalistę. Ponadto zaproponujemy bardzo ciekawy
program wakacyjnej przygody m.in. zwiedzanie Cie-
chocinka tramwajem konnym, dyskoteki, gry, zabawy,
konkursy oraz ognisko. Program obejmuje również spa-
cery zdrowotne, wycieczki piesze pod tężniami. Na za-
kończenie pobytu otrzymacie zestaw ćwiczeń do domu
– opracowany przez rehabilitanta.
Pobyt leczniczo-profilaktyczny dla dzieci
i młodzieży z problemami górnych dróg
oddechowych (10-16 lat)
Na ten turnus zapraszamy dzieci i młodzież ze
skłonnościami do zachorowań górnych dróg odde-
chowych (bez astmy oskrzelowej). Dla osób z na-
wracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych
ważna jest profilaktyka odpornościowa, dlatego
program leczniczo-profilaktyczny obejmuje 3 za-
biegi dziennie (oprócz niedziel i świąt). Ciekawy
program turystyczny zawiera między innymi: spa-
cery pod tężniami, przejażdżka tramwajem kon-
nym z przewodnikiem, dyskoteki, gry, zabawy oraz
konkursy. Ponadto zaproponujemy ognisko z pie-
czeniem kiełbasek, a także zadbamy o rozwijanie
Waszych zainteresowań.
Pobyty sanatoryjne w Ciechocinku
Ciechocinek