Page 92 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
92
www.almatur.pl
organizator: Almatur Katowice
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Jeśli jesteś zainteresowany jazdą konną i chcesz in-
tensywnie rozwijać swoje umiejętności jeździeckie
to dobrze trafiłeś. W trakcie naszego obozu będziesz
miał możliwość aktywnego poznawania tajników jeź-
dziectwa oraz uczestnictwa w różnorodnych zajęciach
teoretycznych i praktycznych. Ośrodek Jeździecki
w
Zbrosławicach
przez lata stanowił centrum akade-
mickiego sportu jeździeckiego.W tej niewielkiej miej-
scowości, położonej pomiędzy Tarnowskimi Górami
a Gliwicami trenują czołowi polscy jeźdźcy i odbywają
się liczne zawody jeździeckie. Rozbudowana infra-
struktura ośrodka pozwala na doskonalenie umiejęt-
ności jeździeckich na każdym stopniu zaawansowania
i w każdą pogodę.
Kursy
obejmują zajęcia praktycz-
ne prowadzone pod okiem wykwalifikowanych in-
struktorów jazdy konnej oraz wykłady teoretyczne
z jeździectwa i teorii hodowli koni, a także spotkania
z trenerami i jeźdźcami. Program wszystkich obozów
urozmaicimy różnorodnymi zajęciami rekreacyjny-
mi, ogniskami, grami i zabawami, konkursami, itd.
Uczestników czeka też wyjazd do Multikina oraz do
pełnego wodnych atrakcji Aquaparku w Tarnowskich
Górach, a w przypadku upalnej pogody również na
okoliczne kąpieliska.
Kurs jeździectwa (10-13 lat), (14-18 lat)
Po skończeniu naszego kursu zdecydowanie
podniesiesz swoje umiejętności jeździeckie, niezależ-
nie od tego, czy jesteś początkującym czy już doświad-
czonym jeźdźcem. Codziennie czekają Cię dwa
bloki
teoretycznej i praktycznej nauki jazdy konnej
odby-
wające się na terenie ośrodka. Szkolenie praktyczne dla
jeźdźców początkujących
obejmuje jazdy indywidu-
alne na lonży (60 minut dziennie), do czasu uzyskania
zezwolenia instruktora na uczestnictwo w zajęciach
grupowych, które będą się odbywać
dwa razy dzien-
nie po 60 minut
. Ponadto, pod okiem instruktorów
i przy udziale ich pomocników, nauczycie się samo-
dzielnie przygotować konia do jazdy (czyszczenie
i siodłanie), karmić konie i porządkować stajnię oraz
spróbujecie swoich sił w woltyżerce. Szkolenie prak-
tyczne dla
jeźdźców zaawansowanych
to jazdy konne
dwa razy dziennie po 60 minut
, nauka lonżowania,
próba woltyżerki, pomoc jeźdźcom początkującym,
pielęgnacja konia będącego pod opieką, samodzielne
przygotowanie konia do jazdy (czyszczenie i siodła-
nie) – pod okiem instruktorów, karmienie koni i po-
rządkowanie stajni. Kurs kończy się praktycznym
sprawdzianem nabytych umiejętności, a uczestnicy
otrzymają certyfikat jego ukończenia.
Obóz muzyczno-konny (10-18 lat)
Poznacie i rozwiniecie jednocześnie dwie
pasje –
muzyczną i jeździecką
. Wystarczy troszkę
fantazji i ciut odwagi, a sami się zdziwicie do czego
jesteście zdolni.W ramach
kursu muzyki
zapraszamy
na zajęcia z zakresu: gry na instrumentach:
gitara kla-
syczna, akustyczna, elektryczna, basowa, harmonij-
ka ustna, perkusja oraz nauki śpiewu estradowego.
Możesz sam dowolnie wybrać styl, tematykę i re-
pertuar. Możesz przywieźć swój własny instrument,
ale nie musisz. Możesz zacząć od zera lub rozwijać
swoje umiejętności, a wszystko pod nadzorem
Mi-
chała Malickiego
, profesjonalnego muzyka z zawodu
i wykształcenia, twórcy muzyki i aranżacji, gitarzysty
i dyrygenta, który prowadzi także działalność peda-
gogiczną, ucząc młodych adeptów sztuki muzycznej
w ramach kierowanej przez siebie
Małej Akademii
Muzyki
. Kurs prowadzony jest wg najnowszych me-
tod nauczania, indywidualnie i zespołowo, a maestro
zapewnia, że każdego jest w stanie nauczyć gry i śpie-
wu. Po ukończeniu cyklu zajęć wszyscy uczestnicy zo-
staną zaproszeni do udziału w
koncercie finałowym
.
W ramach
kursu jazdy konnej
czeka was szkolenie
teoretyczne i praktyczne pod nadzorem instruktorów.
Nauczycie się pielęgnacji, czyszczenia, siodłania konia,
jazdy na lonży oraz w zastępie.Będziecie umieli przyjąć
prawidłową postawę jeździecką oraz samodzielnie jeź-
dzić stępem i kłusem. Rodzaj zajęć i ćwiczeń ustalą in-
struktorzy po rozpoznaniu umiejętności uczestników.
W programie przewidzieliśmy
codzienne jazdy kon-
ne
: dla początkujących indywidualne, półgodzinne na
lonży, a po uzyskaniu zezwolenia instruktora godzin-
ne zajęcia grupowe. Dla chętnych dodatkowe wizyty
w stajni – karmienie, porządkowanie, pokazy multi-
medialne związane z jeździectwem oraz obserwacja
trenujących w ośrodku mistrzów jeździectwa.
Angielski w siodle (10-18 lat)
W przyjaznej atmosferze, w formie zabawy
poznasz podstawowe angielskie słownictwo związane
z końmi i jeździectwem. Program
językowy obejmuje
9 bloków 60 minutowych
. Nauka będzie ukierunko-
wana na zwroty związane z jeździeckim światem, koń-
mi i specyfiką branży sportowej. A poza wesołą nauką
języka, będziesz uczestniczył we wszystkich zajęciach
przewidzianych programem
„Kursu jeździectwa”
, dla
jeźdźców początkujących lub zaawansowanych.
Profesjonalne wakacje w siodle
Zbrosławice