Page 94 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
94
www.almatur.pl
organizator: Almatur Opole
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
To jedyny program, w którym proponujemy podróż
do wnętrza ziemi, do kopalni soli w Bochni.Mnóstwo
innych atrakcji i przygód pozwoli w ciekawy i niesza-
blonowy sposób spędzić czas. Dla miłośników spor-
tów motorowych proponujemy program kartingowy
i prawdziwe emocje na torze.A to wszystko na ogrom-
nym, w całości ogrodzonym, monitorowanym i bez-
piecznym terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku
Borek. W ramach pobytu proponujemy kilka bloków
tematycznych.
Zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni
Kopalnia zaprasza. Pobyt rozpoczynający się w godzi-
nach porannych wypełniony jest mnóstwem atrakcji.
Po zakończeniu zwiedzania na uczestników czeka
boisko sportowe 250 m pod ziemią, a także jedyna na
skalę światową przeprawa łodzią przez zalaną solanką
komorę. Pobyt w wyjątkowym mikroklimacie Kopal-
ni Soli w Bochni to forma inhalacji która korzystnie
wpływa na poprawę odporności i schorzenia dróg od-
dechowych.
WielkaWyprawa Solnym Szlakiem
– to
niezwykła, pełna przygód podróż solnym szlakiem,
którym w średniowieczu podążali kupcy transportując
sól – zwaną wówczas białym złotem.Odkryj tajemnice
dawnych rzemiosł, znajdź właściwą drogę w labiryncie
podziemnych korytarzy. Za zakończenie zwycięska
drużyna otrzyma nagrodę, a wszyscy uczestnicy za-
jęć rodzinną tematyczną grę planszową.
Tajemnice
Świata Przyrody
– tajemniczy świat przyrody na
wyciągnięcie ręki! Zobacz z bliska niesamowity świat
owadów, nie zgub tropu, kiedy będziesz podążać śla-
dem zwierząt, rozwiąż quiz w mini zoo, a w stadninie
naucz się podstawowych zasad jazdy konnej. Sprawdź
również jak ważna jest współpraca z resztą grupy,
ponieważ czeka na was wiele wyzwań, przy których
ułożenie mega puzzli, czy rozwiązanie zagadki wy-
daje się tylko błahostką. Drużyna, która wykaże się
największym sprytem i szybkością otrzyma nagrodę
oraz certyfikat.
Sportowe potyczki
– zajęcia ruchowe
nie muszą być nudne! Nasze gry zespołowe dostarczają
wiele frajdy małym sportowcom i wzbudzają ogromne
emocje, zapewniając równocześnie odpowiednią daw-
kę ruchu małym uczestnikom. Oryginalne konkuren-
cje takie jak: wyprawa konstruktorów, Indiana Jones
w poszukiwaniu świętego Graala, ucieczka z więzienia,
makaronowe igrzyska, czy wyścigi na wesoło – spraw-
dzają szybkość i spryt zawodników dostarczając im
fantastycznej zabawy opartej na zdrowej rywalizacji.
Zmagania z grawitacją
– zajęcia z wykorzystaniem
technik linowych, prowadzone przez wykwalifikowa-
nych instruktorów dostarczą ich uczestnikom wielu
niezwykłych emocji. Zmagania na sztucznej ściance
wspinaczkowej, slackline czy pokonywanie mostów
linowych zapewnią doskonałą zabawę utrzymaną
w duchu sportowej rywalizacji. Na zakończenie pro-
ponujemy zjazd ponad 120 metrową kolejką tyrolską.
Akademia jazdy
– dla miłośników sportów moto-
rowych – i nie tylko – przygotowaliśmy blok zajęć,
obejmujący jazdę na quadach po terenowym torze
przeszkód oraz zawody na torze gokartowym. Łatwa
obsługa pojazdów sprawia, że praktycznie każdy bę-
dzie w stanie sprawdzić swoje umiejętności w jeździe
na torze.
Stadnina koni
– w ramach zajęć prowadzo-
nych przez instruktora uczestnicy kolonii zapoznają
się z zasadami pielęgnacji i opieki nad końmi, jak rów-
nież spróbują swoich sił w jeździe.
Popołudnie z tań-
cem
– nauka tańca prowadzona przez doświadczonych
instruktorów w plażowej scenerii. Słońce, plaża i mu-
zyka! Oto recepta na udaną taneczną zabawę!
Turniej
paintballowy
– zawody odbywać się będą na specjalnie
wyznaczonej trasie sprawnościowej. Uczestnicy – za
pomocą markerów paintballowych – zmierzą się z wie-
loma przeszkodami aby dotrzeć na linię mety. Liczyć
się będzie spryt, zwinność i celne oko!
Zajęcia na kor-
cie tenisowym
– doświadczeni i sympatyczni trenerzy
zadbają, aby każda sesja łączyła elementy nauki i za-
bawy, dając uczestnikom satysfakcję z postępów
w opanowaniu techniki.
Kolory kontynentów na
skrzydłach motyli – Muzeum Motyli Arthropeda
– największa stała ekspozycja motyli świata w Polsce
licząca ponad 5 tysięcy okazów motyli. Uczestnicy
poznają różnorodność gatunkową motyli występują-
cych na wszystkich kontynentach świata, dowiedzą
się o krótkim życiu motyla, przekonają się, że ćma
nie musi być szara, a motyl może być liściem, sową
lub tygrysem.
Survival
– czy wiedza z matematyki,
geografii bądź przyrody może być przydatna w czasie
wędrówki? Czy pakowanie plecaka oraz posługiwanie
się mapą może sprawić kłopoty? Czy trudno zapewnić
sobie bezpieczne schronienie w lesie? Dzień zakoń-
czymy wielkim biwakowaniem przy ognisku.
ABC
kajakarstwa
– uczestnicy pod okiem instruktorów
i ratowników WOPR wyposażone w kamizelki ra-
tunkowe nauczą się podstaw kajakarstwa. Nauczą się
zasad bezpiecznego używania sprzętu wodnego jak
również bezpiecznej kąpieli – to będzie dzień pełen
wrażeń.
Turniej gier planszowych
– startujący zawod-
nicy zmierzą się w kilku popularnych grach. Najważ-
niejszym celem Turnieju będzie ćwiczenie wyobraźni
i koncentracji, a także propagowanie współczesnych
gier planszowych jako ciekawego sposobu spędzania
wolnego czasu w gronie rówieśników.
Zajęcia plastycz-
ne
– podczas tych zajęć uczestnicy będą samodzielnie
pod okiem wychowawców rozwijać swoją kreatywność
i wyobraźnię poprzez malowanie i zdobienie na szkle,
tworzenie rzeźb z masy solnej i plasteliny. Uczestni-
cy stworzą także własne małe dzieła plastyczne przy
pomocy m.in. farb plakatowych, kredek, wycinanek,
tkaniny oraz makaronu.
Rajd pieszy po okolicy
– rajd
będzie jednym z zajęć sportowo-ruchowych połączo-
ny z marszem na orientację w terenie polegającym na
przebyciu określonej trasy w wyznaczonym czasie przy
ustalonych warunkach stworzonego wspólnie przez
uczestników regulaminu. Dystanse dostosowane będą
do wieku uczestników. Rajd zakończy się przygoto-
waniem ogniska z pieczeniem kiełbasek.
Popołudnie
z Zumbą
– zabawa w rytm muzyki poprawia samo-
poczucie, przynosi satysfakcję i radość uczestnikom.
Będą to zajęcia, które propagują profilaktykę zdrowia
oraz zachęcają do zdrowego i aktywnego trybu życia.
Aktywne Wakacje, Akademia Kartingowa
Borek