Page 98 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
98
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Na obozach w Poniku wakacje spędza się aktywnie.
W otoczonym lasem Ośrodku, położonym nad zbior-
nikiem wodnym z piaszczystą plażą, w sercu Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej, w bliskości tajemniczych
jaskiń i zamków na szlaku Orlich Gniazd, nie ma cza-
su na nudę! Każdy może tu znaleźć nowe lub rozwinąć
swoje stare zamiłowania.
Możesz spróbować swoich
sił we wspinaczce, zafascynować się paintballem
i survivalem, pływać kajakiem, jeździć rowerem,
zobaczyć średniowieczne zamki oraz zasmakować
OFF ROADU w jurajskich plenerach
. Na „twar-
dzieli” czeka pełen adrenaliny „Extreme Camp”. Poza
zajęciami specjalistycznymi, związanymi z wybranym
rodzajem aktywności czekają na Was atrakcje wspólne
dla wszystkich obozów, takie jak:
zajęcia strzeleckie
z pneumatycznej broni krótkiej i długiej, strzelanie do
tarcz, celów ruchomych i nieruchomych,
orientering
wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czy-
tanie mapy”, zabawy terenowe,
kajakarstwo, pierw-
sza pomoc
– transport rannego i pomoc w trudnym
terenie, marsze na orientację w terenie. W programie
również
zajęcia sportowe i rekreacyjne
– m.in.: ko-
szykówka, piłka nożna, siatkówka, ogniska z kiełba-
skami, turnieje na świeżym powietrzu, plażowanie,
dyskoteka. Do dyspozycji uczestników są kajaki, rowe-
ry, kijki do nordic-walking. Dla chętnych, w razie nie-
pogody, obozowy turniej gier komputerowych – w tym
WORMS-ów.
Mania przetrwania (10-14 lat), (15-18 lat)
Chcecie dowiedzieć się
jak przetrwać w lesie
,
w górach, w wodzie i na mokradłach
? Jeśli tak – to
jurajski obóz survivalowy jest propozycją właśnie dla
Ciebie. Będziemy wzorować się na
przygodach słyn-
nego Bear’a Grylls’a
, który jest znany i uwielbiany
przez miliony za sprawą swoich niebywałych osiągnięć
prezentowanych w popularnych programach telewi-
zyjnych. Każdy z Was będzie miał możliwość spróbo-
wania swoich sił w
ekstremalnych warunkach
, m.in.
podczas przeprawy przez wodę, bagna, mokradła i
no-
cowania w lesie
, w zbudowanym własnoręcznie szała-
sie. Poznacie aktywności, które przybliżą wam zastoso-
wanie technik linowych w survivalu, nauczycie się jak
skutecznie dobrać odpowiednie
miejsce na ognisko
i jak je rozpalić, jak
przygotować posiłek w warun-
kach polowych,
jak odpowiednio dobrać wyposażenie
i ubiór do warunków atmosferycznych i terenowych,
a także jak rzeczy codziennego użytku mogą Wam po-
moc w przetrwaniu. Do tego pełna emocji
off-roado-
wa przygoda na jurajskich bezdrożach
oraz
spływ
kajakowy
prawym dopływemWarty – rzeką Wiercicą,
gdzie będziecie mieli możliwość nauki oraz doskona-
lenia technik kajakarskich.
Mania wspinania (10-14 lat), (15-18 lat)
Masz w sobie żyłkę
alpinisty i grotołaza
? To
świetnie, bo na naszym obozie czeka Cię wiele atrak-
cji.
Wspinaczka i zajęcia linowe
– na skałkach Jury,
na terenie największych kompleksów wspinaczko-
wych w Podlesiach, Mirowie i Rzędkowicach. Nauka
asekuracji, technik wspinania, posługiwanie się liną,
sprzętem asekuracyjnym i wspinaczkowym.
Spele-
ologia
– eksploracja jaskiń.
Nocleg w grocie
i ognisko
z gawędami speleologa (konieczny ciepły dres). Nauka
wiązania węzłów i tworzenia konstrukcji linowych.
Budowa mostów linowych, zjazdów i pokonywa-
nie tras o różnym stopniu trudności
– testowanie
wybudowanego przez uczestników „parku linowego”
(zajęcia prowadzone pod nadzorem instruktorów i ra-
towników GOPR). Asekuracja za pomocą m.in. gri-
gri, kubka, ósemki, rolki, płytki Stichta. Wchodzenie
po linie na „małpce”, zabawa na skrzynkach.
Zajęcia
na sztucznej ściance wspinaczkowej
.
Nocleg w ple-
nerze,
w namiotach lub pod gołym niebem. Pokaz
zdjęć i projekcja filmów o tematyce górskiej.
INO
impreza na orientację. Wycieczka na zamek w Miro-
wie.
Należy zabrać ubiór do chodzenia po jaskiniach
(do wybrudzenia) i buty do wspinaczki skałkowej
z gumową podeszwą (lub korkotrampki z obciętymi
korkami)
. Obóz podzielony jest na etapy: zapoznanie
ze sprzętem, nauka węzłów, asekuracja i wspinaczka
na sztucznej ścianie wspinaczkowej, wyjazdy w skały
i pokonywanie tras o kolejnym poziomie trudności.
Ilość i trudność pokonywanych tras wspinaczkowych
w skałkach, ze względów bezpieczeństwa uzależnio-
ne są od poziomu umiejętności wspinaczkowych, jaki
prezentuje grupa.
Mania strzelania (10-14 lat), (15-18 lat)
Na tym obozie naprawdę dużo się będzie
działo!!!! Zajęcia z musztry
przygotują uczestników
do działań grupowych.
Paintball
: zajęcia teoretyczne
i praktyczne: treningi i bitwy (poligon paintballowy,
teren leśny), strzelanie do celów i tarcz nieruchomych
i ruchomych, odbicie i ochrona VIP-a, zdobywanie
umocnień, bitwa paintballowa – starcie 2 plutonów
(w finale każdy pluton otrzymuje dodatkowo karabin
snajperski i maszynowy oraz granaty dymne). Rajdy za
linie wroga, zasadzki, działania nocne i piesze patrole.
Podczas gier wykorzystamy również
miniczołg pain-
tballowy.Niebieska taktyka
: maskowanie, poruszanie
się i przetrwanie w wodzie.
Czerwona taktyka
: udzie-
lanie pomocy przedmedycznej w „strefie zero”, będącej
pod ostrzałem wroga.
Zielona taktyka
: zajęcia prowa-
dzone przez profesjonalnego gracza paintballowego.
Survival
: sztuka przetrwania w trudnych warunkach
i pokonywanie przeszkód terenowych. Podstawy na-
wigacji morskiej, dla chętnych nocleg w morskich
tratwach ratunkowych. Poza tym wiązanie węzłów,
rozpalanie ognia, mierzenie odległości różnymi meto-
dami.
INO
: impreza na orientację (dojazd samocho-
dami terenowymi) i
nocleg wwojskowych namiotach
NS. Przejażdżka quadem
po specjalnym torze off
roadowym. W razie niepogody treningi strzeleckie
na PlayStation.
Wycieczka
na zamek w Olsztynie.
Podczas zajęć każdy uczestnik ma do dyspozycji
1000
kul
, kombinezon, kamizelką i siatkę maskującą do ka-
muflażu.
www.almatur.pl
organizator: Almatur Katowice
Niesamowite przygody w jurajskiej krainie
Ponik