zadzwoń
X
x
Biuro Podróży i Turystyki Almatur
Turystyka niebanalna
Infolinia: 801 50 00 05
*opłata zgodnie z cennikiem Twojego operatora
pn.-pt. godz.09:00-18:00, sb godz.10:00-14:00
TikTok Almatur
Instagram Almatur
Facebook Almatur
Tło strony almatur
Tło strony almatur OBOZY I KOLONIE WYCIECZKI I WCZASY KURSY JĘZYKOWE EGZOTYKA ZIELONE SZKOŁY ZIMA LEGITYMACJE ISIC
Tło strony almatur
Czego szukasz?
Obozy, kolonie
Wycieczki, wczasy, egzotyka, obozy studenckie
Kursy językowe
Szukaj kontekstowo
Tło strony almatur

Oferta turystyczna
Pozostałe produkty
Ważne informacje
Polityka Prywatności Almatur

I. Postanowienia Ogólne


W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisów Almatur (zwanych dalej „Serwisami”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Biuro Podróży i Turystyki „ALMATUR-ŁÓDŹ” Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi 90-417 ul. Piotrkowska 59. (zwana dalej „Almatur”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisów (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

II. Gromadzenie I Przetwarzanie Danych Przez Almatur

Administratorem danych osobowych („Administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisów jest Biuro Podróży i Turystyki „ALMATUR-ŁÓDŹ” Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 90-417 ul. Piotrkowska 59 . ALMATUR przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ALMATUR zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania dostępu do t usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisach, korzystania z niektórych usług np. dokonania rezerwacji, otrzymania newsletterów lub katalogów.

W trakcie rejestracji ALMATUR poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

W celu dokonania rejestracji w Serwisach Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych: Imienia, Nazwiska, Adresu e-mail, Hasła.

Dodatkowo, ALMATUR przechowuje informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Informacje o Użytkowniku ALMATUR otrzymuje także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Użytkownikowi dokonanie płatności online za usługi kupione od ALMATUR. Otrzymujemy od nich informację o statusie płatności za usługę.

W przypadku logowania się do konta ALMATUR za pośrednictwem innej platformy - weryfikującej i uwierzytelniającej Użytkownika – ALMATUR otrzymuje te dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. Facebook, Google czy Twitter. Otrzymujemy od nich takie dane: adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie.

III. Cele i Podstawy Prawne Przetwarzania Danych

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

 • dostarczania ofert oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań,
 • prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług,
 • informowania o treściach i usługach ALMATUR oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z ALMATUR,
 • udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi ALMATUR, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od ALMATUR,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w ALMATUR,
 • zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 • dochodzenie roszczeń.

  W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług ALMATUR, przekazywania informacji na temat innych usług ALMATUR, a także dostarczania w Serwisach spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam ALMATUR oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes ALMATUR. W interesie ALMATUR jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w Serwisach reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników umożliwia natomiast ALMATUR pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie.

  Strony trzecie (Partnerzy ALMATUR, których lista znajduje się tutaj) mogą mieć dostęp do stron internetowych ALMATUR w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę Twojej aktywności w Internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie).

  W tym zakresie Partnerzy ALMATUR są administratorami Twoich danych osobowych, niezależnymi od ALMATUR i stosuje się do wykonywanego przez nich przetwarzania Twoich danych osobowych zasady i obowiązki odpowiadające tym, które zostały opisane w niniejszej Polityce w stosunku do ALMATUR.

  Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera od ALMATUR poprzez swoje konto w Serwisach. Newsletter może zawierać treści dostosowane do zainteresowań Użytkownika, w oparciu o jego aktywność i przeglądane treści w Serwisach. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez zmianę ustawień w koncie Użytkownika.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez ALMATUR może być również konieczność zrealizowania umów zawartych z Użytkownikiem, na podstawie których Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów, a także korzysta z innych usług ALMATUR.

  IV. Udostępnianie Danych

  ALMATUR, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których ALMATUR posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez ALMATUR.

  Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników.

  Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta ALMATUR w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). W takich przypadkach ALMATUR zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.

  Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach ALMATUR robotom internetowym, ALMATUR stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu ALMATUR może ujawnić Google Inc. adres IP komputera Użytkownika.

  Część naszych usługodawców może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku ALMATUR zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami ALMATUR umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno – amerykańskiego programu Privacy Shield lub innych podstaw transferu danych osobowych.

  ALMATUR może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

  V. Uprawnienia Użytkownika

  Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez ALMATUR w ramach Serwisów.

  1. Prawo dostępu do danych osobowych:

  Na wniosek Użytkownika ALMATUR potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał ALMATUR poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

  2. Prawo do sprostowania danych osobowych:

  W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od ALMATUR ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

  3. Prawo do usunięcia danych osobowych:

  W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się of ALMATUR usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez ALMATUR (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez ALMATUR).

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  Użytkownik może żądać od ALMATUR czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania ALMATUR nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

  5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:

  W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez ALMATUR w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

  6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

  Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez ALMATUR jego danych osobowych, kiedy:

 • ALMATUR przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
 • Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
 • Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

  VI. Okres Przechowywania Danych

  ALMATUR przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

  Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez ALMATUR roszczeń w stosunku do Użytkowników.

  VII. Polityka „Cookies” I Innych Mechanizmów Automatycznego Przechowywania Danych Na Urządzeniach Końcowych Użytkownika Lub Przekazywanych Przez Użytkownika Automatycznie

  W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisów do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

  Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

  Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

  ALMATUR informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z ALMATUR, w celu wyświetlania reklam w Serwisach mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

  ALMATUR korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Serwisach. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

  Serwisy wykorzystują także usługę stron trzecich, dzięki której ALMATUR uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu internetowego oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych. Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/, http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php lub podobnych.

  Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

  Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

  Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

  W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: support@backup.pl.

  VIII. Wykorzystanie „Cookies” w Celach Marketingowych

  Marketing prowadzony w ramach Serwisu internetowego pozwala nam oferować usługi dopasowane do Twoich zainteresowań i potrzeb. ALMATUR jak i inni reklamodawcy może wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w serwisach oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” ALMATUR oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Serwisów reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w serwisach oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Serwisach.

  Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. Pliki te pozwalają nam zrozumieć jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach naszych Serwisów mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach. Przykładowo Użytkownik często odwiedzający strony związane z motoryzacją może zobaczyć na naszych Serwisach reklamy samochodów.

  Dane o aktywności Użytkowników na naszych Serwisach mogą być także udostępniane naszym partnerom marketingowym. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność w Serwisach ALMATUR.

  Serwisy wykorzystują także formę marketingu internetowego polegającą na tzw. „retargetowaniu”. Umożliwia to naszym partnerom wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z Serwisami ALMATUR. Przykładowo Użytkownik który na stronie ze z biletami lotniczymi nie dokończył zakupu biletu do Los Angeles, korzystając z serwisów może zobaczyć reklamę pochodzącą z tej strony prezentującą loty do Stanów Zjednoczonych Ameryki lub inne połączenia lotnicze, które Użytkownik przeglądał.

  Marketing behawioralny prowadzony w ramach Serwisów nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na przypisanie zachowań Użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby.

  Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w Serwisach z wykorzystaniem marketingu behawioralnego. Nie spowoduje to jednak niewyświetlania Użytkownikowi reklam w Serwisach, a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika. Więcej informacji na temat tego w jaki sposób Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec marketingu behawioralnego dostępnych jest pod adresem: https://adssettings.google.com/, http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/ lub podobne.

  IX. Zarządzanie Otwartymi Sesjami - Zaznaczenie Funkcji „Nie Wylogowuj Mnie”

  Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „Nie wylogowuj mnie”. Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na Urządzenie użytkownika zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Użytkownik nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż Użytkownik odwiedzający Serwis zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. Jeśli Użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się niezaznaczanie opcji „nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z usługi. Należy pamiętać, iż uruchomienie funkcji „Nie wylogowuj mnie” nie jest tożsame z funkcjonalnością oferowaną przez przeglądarki polegającą na zapamiętywaniu przez przeglądarkę loginu i haseł dostępu. Po zastosowaniu opcji „Nie wylogowuj mnie” zapamiętany zostaje stan zalogowania, nie są zaś zapamiętywane hasła dostępu, dzięki czemu jest to bezpieczniejsze z punktu widzenia Użytkownika, ponieważ daje możliwość zdalnego zamykania otwartych sesji. Z poziomu konta Użytkownik może zarządzać aktywnymi sesjami, ma możliwość sprawdzenia statusu swojego konta oraz zamknięcia sesji na urządzeniach, na których pozostały otwarte. Zarządzanie aktywnymi sesjami jest możliwe z poziomu zarządzania kontem ALMATUR.

  X. Logi Dostępowe

  W trakcie korzystania z Serwisów zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, ALMATUR może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji do usługi Konto ALMATUR, a w przypadku osób niezalogowanych, do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.

  XI. Usuwanie Aplikacji Z Urządzeń Mobilnych

  Użytkownik, który decyduje się na zainstalowanie na swoim urządzeniu aplikacji mobilnej (także widgetu i innych rozszerzeń funkcjonalnych), której producentem jest ALMATUR, jest informowany o zasadach bezpieczeństwa oraz o sposobie funkcjonowania danej aplikacji. Instalacja dokonywana jest za zgodą Użytkownika. Użytkownik aplikacji może w każdym momencie zrezygnować z jej używania i dokonać deinstalacji. Instalacja i deinstalacja aplikacji, której właścicielem jest ALMATUR odbywa się w sposób standardowy (natywny) dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. W celu deinstalacji aplikacji z urządzenia końcowego, Użytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu operacyjnego, z którym działa jego urządzenia mobilne.

  XII. Odsyłacze Do Innych Stron

  Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisów, których administratorem jest ALMATUR. ALMATUR nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest ALMATUR. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

  XIII. Środki Techniczne i Organizacyjne Zabezpieczające Dane

  Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. ALMATUR zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

  XIV. Przetwarzanie Danych Dzieci

  Usługi ALMATUR oferowane w ramach serwisów skierowane są osób w różnym wieku, w tym do dzieci. Dzieci aby mogły skorzystać z usług muszą powsiadać zgodę rodzica na przetwarzanie ich danych osobowych.

  Informacja o tej zgodzie jest zamieszczana każdorazowo w formularzach rejestracyjnych.

  XV. Zmiany W Polityce Prywatności

  W stopce Serwisów administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

  XVI. Kontakt oraz Prawo Wniesienia Skargi

  Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez ALMATUR należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@Almatur.pl albo dpo@Almatur.pl, lub pisemnie na adres: Biuro Podróży i Turystyki „ALMATUR-ŁÓDŹ” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-417 ul. Piotrkowska 59.

  W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez ALMATUR lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Almatur to biuro podróży istniejące od 1956 roku o ugruntowanej pozycji na rynku.

  Nasza oferta to blisko 500 wyjazdów wakacyjnych i wycieczek w najróżniejsze zakątki świata. Organizujemy wycieczki zagraniczne i wyjazdy dla młodzieży od Bosforu aż po Missisipi. Od początku istnienia jesteśmy niekwestionowanym liderem w turystyce młodzieżowej, organizujemy obozy młodzieżowe i kolonie dla dzieci, obozy sportowe, paintballowe oraz kursy językowe w kraju i za granicą. Z ogromnymi sukcesami organizujemy obozy rekreacyjne dla młodzieży, ponieważ stawiamy na aktywny wypoczynek. Nic tak nie odpręża po ciężkiej sesji jak wyjazd ze znajomymi na obozy studenckie, które zapewniają niecodzienne wrażenia. Jesteśmy także renomowanym organizatorem wyjazdów wakacyjnych dla dorosłych po kraju i w najdalsze zakątki świata. Oferujemy wczasy dla osób ceniących sobie elastyczność podczas wakacji rodzinnych czy też w programie "Single bez dopłat". Dbamy o obsługę na najwyższym poziomie oferując naszym stałym klientom programy lojalnościowe i zniżki, a także posiadamy atrakcyjne oferty typu "last minute wakacje". Proponujemy egzotyczne podróże w traperskim klimacie, wakacje dla młodzieży i obozy zimowe w najlepszej atmosferze. Zmieniamy się dla Ciebie tak jak zmienia się temperatura w różnych częściach świata, gdzie od ponad 60 lat organizujemy niezapomniane obozy wakacyjne.
  Klauzula informacyjna Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

  Obozy i Kolonie
  Obozy 2024
  Zobacz
  Wycieczki i Wczasy
  Podróże 2024
  Zobacz
  Zielone Szkoły
  Zielone Szkoły cz.1
  Zobacz
  Zielone Szkoły
  Zielone Szkoły cz.2
  Zobacz

  Naszych Klientów ubezpiecza SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
  Signal Iduna
  Legitymacje ISIC Legitymacja ISIC